Landelijke Bezwaren Commissie (LBC)

De LBC is een landelijke commissie die bezwaren behandelt van werknemers tegen hun functiewaardering en -indeling. Voor bezwaren geldt dat eerst de interne procedure volledig moet zijn doorlopen, voordat een landelijke commissie het bezwaar in behandeling neemt. Deze procedure is niet van toepassing op bezwaren tegen een functiebeschrijving.

LBC-procedure

Een werknemer kan een bezwaarschrift zelf indienen of aan de vakbond of rechtsbijstandsverzekeraar vragen dit te doen. Het is ook mogelijk om als groep medewerkers gezamenlijk een bezwaarschrift in te dienen. Voorwaarde is dat het om dezelfde functie gaat en dat alle betrokkenen de interne procedure hebben doorlopen.

Wanneer?
Binnen 60 dagen nadat de werkgever een definitieve beslissing over waardering en indeling heeft genomen. Daarna wordt het bezwaar niet meer in behandeling genomen.

Waar?
LBC-FWG, Postbus 85266, 3508 AG Utrecht.

Kosten?
Griffiekosten ad € 136,- per bezwaarmaker. U ontvangt bij de ontvangstbevestiging van uw bezwaarschrift een factuur hiervoor.

Welke stukken?
Uw bezwaar dient te bestaan uit de volgende stukken:

  • Het gemotiveerde bezwaarschrift voor de LBC
  • De vastgestelde functiebeschrijving
  • Het voorlopige indelingsbesluit van de werkgever (FWG-print)
  • Het interne bezwaarschrift
  • Het advies van IBC
  • Alle relevante documenten met betrekking tot de IBC-procedure
  • Het definitieve indelingsbesluit van de werkgever

Hoe gaat het verder?
De LBC gaat het bezwaarschrift behandelen. Dit zal -bij een volledig ingediend dossier- ongeveer drie maanden duren.

Intrekken
Een bezwaarschrift kan ingetrokken worden. Dit kan door een brief te sturen naar de LBC. Griffiegeld wordt in dat geval niet terugbetaald. Het hangt af van de behandelingsvoorbereiding of de werkgever kosten in rekening wordt gebracht.

De uitslag
De LBC brengt de indiener van het bezwaar (of diens vertegenwoordiger) en de werkgever op de hoogte van het advies. Is het bezwaar gegrond verklaard, dan wordt het griffiegeld teruggestort. Is het bezwaar afgewezen, dan worden behandelkosten van € 454,- in rekening gebracht aan de bezwaarmaker. Samen met de uitspraak wordt hiervoor een factuur gestuurd.

Het advies van de LBC is bindend voor beide partijen. Dit betekent dat de werkgever verplicht is het advies uit te voeren. Als de indiener het niet eens is met het advies, kan deze het nog aan de rechter voorleggen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de LBC, via telefoonnummer 030 – 2669 400 of per e-mail: beroepscommissies@fwg.nl.