Corona: lessons learned verankeren in uw organisatie

30/07/2020

De coronacrisis heeft de zorg opgeschud; werkprocessen veranderden, rollen en verantwoordelijkheden van zorgverleners verschoven, innovaties namen een vlucht en heilige huisjes vielen om. En dit alles onder hoge druk.

Vanuit ons doorlopende onderzoek naar trends en ontwikkelingen in de zorg hebben we de effecten van corona op (het werken in) de zorg vanaf het begin op de voet gevolgd. We zoomden in op ontwikkelingen op het vlak van technologie, arbeidsmarkt, samenwerking over grenzen heen, ontregelen, vakmanschap, taakherschikking en het maatschappelijk debat over de waarde(ring) van zorg. We constateerden een versnelling van veel van deze ontwikkelingen, als gevolg van de context, het collectieve belang en de tijdsdruk. Kwesties waar al jaren over gesproken werd, waren nu in een paar dagen bezegeld. De crisis vereiste het om snel te handelen.

Nu de eerste rollercoaster enigszins tot stilstand is gekomen, is het moment om stil te staan bij wat de coronaperiode ons heeft geleerd. Waren alle versnellingen en veranderingen positief? Zijn de ingeslagen wegen wenselijk op de lange termijn? Wat willen we behouden? Wat willen we herzien? En wat willen we uitdiepen? Vragen die nu nu rijp zijn om beantwoord te worden.

Hoe is dit voor uw organisatie? Wat kan de coronacrisis uw organisatie (blijvend) brengen? FWG Progressional People begeleidt u graag bij deze inventarisatie en verankering. Stapsgewijs bepalen we samen met u de thema’s die hebben gespeeld, we inventariseren de ‘lessons learned’ en brengen vervolgens prioritering aan in vervolgbeleid. We verhelderen, kortom, op gestructureerde wijze de uitdagingen en op welk niveau actie gewenst is: de mensen, processen, leiderschap? Door ons jarenlange onderzoek en ervaring in de zorg kennen we de materie, de dilemma’s en gevoeligheden. Aangevuld met onze expertise in de ontwikkeling van mensen en teams zijn wij volwaardig gesprekspartner voor management, leidinggevenden en medewerkers.

Interesse in onze begeleiding? Neem dan voor meer informatie contact op met Chris-Jan van Leeuwen via 030-2669 469 of  cvanleeuwen@fwg.nl.

Veerkrachtige teams, tijdens en na corona

Om zorgprofessionals in en buiten de frontlinie mentaal gezond te houden en uitval te voorkomen, is monitoring en begeleiding nu meer dan ooit essentieel. Om leidinggevenden en teamcoaches te ondersteunen bij de begeleiding van hun teams tijdens en na de indringende periode rondom corona, biedt FWG Progressional People nu ‘Veerkrachtige teams’.

Lees verder

Hoe verandert corona het werken in de zorg?

FWG doet al ruim tien jaar trendonderzoek in de zorg. Normaal gesproken zou dat dit jaar resulteren in een nieuw FWG Trendrapport over de trends en ontwikkelingen in de sector. Vanwege de impact van de coronacrisis op de gezondheidszorg, publiceren we dit jaar daarom de ‘FWG-essays’: een reeks over de vraag hoe corona het werken in de zorg verandert.

DOWNLOAD ESSAY 3

Helpende hand op HR nodig?

Tienduizenden mensen hebben zich aangemeld om het primaire proces te ondersteunen. Maar wij kunnen ons goed voorstellen dat ook uw HR-afdeling een hectische tijd doormaakt. Heeft u een paar extra handjes nodig? Neem dan gerust contact op met FWG Progressional People.

Lees verder