Bas Schiebaan

• Positionering HR • Strategisch HR-beleid en HR analytics • Reorganisatie en sociaal plan • Organisatieontwikkeling •

Strategisch denken, pragmatisch doen

Profiel

Bas helpt zorgorganisaties om beter, slimmer en flexibeler in te spelen op veranderingen om hen heen, waardoor ze blijvend beter resultaten behalen. Hij heeft de afgelopen tien jaar VVT-instellingen van binnenuit door grote transities begeleid. Als directeur en als strategisch adviseur in het speelveld van bestuur, toezicht, management, ondernemingsraad en vakbonden. Bas verbindt organisatiegedrag aan de bedoeling en onderbouwt dat met data. Om van daaruit op zoek te gaan naar de best werkbare oplossing voor alle partijen. ‘Inzicht in je personele situatie en strategische risico’s is essentieel in een sector waarin personeel 70% van je kosten is en 90% van je kwaliteit. Je moet als organisatie willen weten wat je personele situatie is en wat je eraan kan doen.’ Dat is wat Bas realiseert. Enerzijds door de afdeling HRM beter in positie te brengen. Anderzijds door het medewerkersvraagstuk te verhelderen. Zodat je er wat aan kan doen, zelf of met hulp van Bas. Strategisch denken, pragmatisch doen.

Recente projecten

  • Hei-sessie met MT-HRM over de vraag hoe HRM meer van waarde kan zijn – VVT-organisatie in Zuid-Holland
  • Bestuursadviseur, diverse vraagstukken – Amstelring, Amsterdam
    • Verloop kwalitatief en kwantitatief in kaart brengen i.s.m. VU: is het werken in de zorg wel leuk genoeg?
    • Scenarioanalyse met bestuur over transitie ondersteunende diensten
    • Overdracht bedrijfsonderdeel HbH aan externe marktpartij
    • Sociaal plan & alignment bij sluiting zorglocatie


Wilt u meer weten over Bas Schiebaan en/of een offerte aanvragen om hem in te zetten voor uw vraagstuk?
Neem dan contact op met Hans Krikke, coördinator Experts on demand bij FWG Progressional People, via 030-2669 400 of hkrikke@fwg.nl.

Nieuw praktijkvoorbeeld: Helpende plus

Wij stuiten regelmatig op functies die al wel in de zorg voorkomen, maar (nog) niet als ijkfunctie in het FWG-systeem opgenomen kunnen worden. Om u toch te helpen met de beschrijving, hebben wij praktijkvoorbeelden opgesteld. Nét gepubliceerd: de helpende plus!

Bekijk de praktijkvoorbeelden

Publicatie 10 jaar trendonderzoek in de zorg

Tien trends en tien experts-van-het-eerste-uur: hoe kijken zij terug op hun uitspraken van tien jaar geleden? En wat is volgens hen de waarde van trendonderzoek? Tien jaar na het verschijnen van het eerste trendrapport hebben wij deze inkijkjes in verleden en heden gebundeld in één publicatie.

Bestellen

Tijdelijke expertise nodig?

Graag stellen we aan u voor: Experts on demand, de zzp’ers van FWG Progressional People. U kunt hen inzetten bij het ontwikkelen van strategisch HR-beleid, een verandertraject of fusie. Maar ook bij vraagstukken rondom flexibele personeelsinzet, duurzame inzetbaarheid, management development, conflictbeheersing of arbeidsrecht.

Bekijk de profielen