Benny Bourgonje

FWG-deskundige | FUWASYS-gecertificeerd

Benny is dé functiewaarderingsspecialist binnen FWG en heeft, naast een HRM-achtergrond, jarenlange werkervaring in de zorg vanuit diverse (zorg)functies. Dankzij deze achtergrond is hij een zeer gewaardeerde gesprekspartner voor leidinggevenden en medewerkers in de zorg, onder andere als het gaat om ontwikkelingen binnen functies. Benny is voor FWG mede verantwoordelijk voor het monitoren van ontwikkelingen binnen de zorg, waarbij hij de concrete vertaalslag naar nieuwe functies maakt. Naast zijn expertise omtrent FWG 3.0 is hij gecertificeerd voor het toepassen van functiewaarderingsmethodieken Fuwasys en Hay.

030-2669 406