Irene van de Glind

Senior onderzoeker

Irene startte in 2018 als senior onderzoeker op de afdeling Research & Development. Ze schreef onder meer vijf brancheboekjes, waarin trends en ontwikkelingen uit het trendrapport zijn vertaald naar de verschillende zorgbranches en de effecten op functies. Ook schreef zij het NVZ themahoofdstuk Ziekenhuisprofessionals maken de toekomst! In 2016 promoveerde Irene aan de Radboud Universiteit op het onderwerp: implementatie van leefstijlinterventies in de patiëntenzorg in Nederland. Momenteel ontwikkelt Irene samen met team Arbeidsmarkt de Tech Impact Scan.

Irene is een expert in kwalitatief onderzoek, het ontwerpen van beleids -en procesevaluaties en consensus methoden. Als gezondheidswetenschapper en bestuurskundige is zij het gewend om te werken op het snijvlak van verschillende wetenschappelijke disciplines, iets wat bijzonder behulpzaam is bij het bestuderen van complexe vraagstukken.

Expertises

  • Wetenschappelijk onderzoek
  • Trends en ontwikkelingen in de zorg
  • De invloed van (zorg)technologie op werk
  • Tekst en redactie van trendrapporten en onderzoeksartikelen

Contactgegevens

Vind Irene op LinkedIn

030-2669 445

Nieuw praktijkvoorbeeld: Helpende plus

Wij stuiten regelmatig op functies die al wel in de zorg voorkomen, maar (nog) niet als ijkfunctie in het FWG-systeem opgenomen kunnen worden. Om u toch te helpen met de beschrijving, hebben wij praktijkvoorbeelden opgesteld. Nét gepubliceerd: de helpende plus!

Bekijk de praktijkvoorbeelden

Publicatie 10 jaar trendonderzoek in de zorg

Tien trends en tien experts-van-het-eerste-uur: hoe kijken zij terug op hun uitspraken van tien jaar geleden? En wat is volgens hen de waarde van trendonderzoek? Tien jaar na het verschijnen van het eerste trendrapport hebben wij deze inkijkjes in verleden en heden gebundeld in één publicatie.

Bestellen

Tijdelijke expertise nodig?

Graag stellen we aan u voor: Experts on demand, de zzp’ers van FWG Progressional People. U kunt hen inzetten bij het ontwikkelen van strategisch HR-beleid, een verandertraject of fusie. Maar ook bij vraagstukken rondom flexibele personeelsinzet, duurzame inzetbaarheid, management development, conflictbeheersing of arbeidsrecht.

Bekijk de profielen