Sidney Persoon

• Organisatieoptimalisatie • Procesinnovatie • Technologische innovatie • Sociale innovatie • Logistieke processen • Software-implementatie • Herontwerp •

De verbinding tussen systemen en mensen

Profiel

Sidney denkt in processen: als je aan een knop draait, wat verandert er dan elders. Hij heeft een helikopterview waarmee hij goed verbanden kan leggen. ‘Ik kom vaak een organisatie binnen vanuit een deelvraagstuk, bijvoorbeeld op het gebied van ICT voor de implementatie van een nieuw roostersoftwaresysteem. Maar uiteindelijk neem ik het gehele proces onder de loep en blijkt het vraagstuk veelomvattender.’ Sidney kan goed afstand nemen om zaken te overzien, maar neemt zeker geen afstand tot mensen. Hij kiest er bewust voor om in een maatschappelijke omgeving als de zorg te werken. Hij vindt het dan ook belangrijk om processen te bekijken vanuit medewerkers- en cliëntperspectief.

Recente projecten

  • Projectleider en adviseur – LangeLand Ziekenhuis, Zoetermeer
  • Teamcoach – Nobama Care, Heerlen
  • Adviseur – TWB Thuiszorg met aandacht, Roosendaal


Wilt u meer weten over Sidney Persoon en/of een offerte aanvragen om hem in te zetten voor uw vraagstuk?
Neem dan contact op met Hans Krikke, coördinator Experts on demand bij FWG Progressional People, via 030-2669 400 of hkrikke@fwg.nl.

Nieuw praktijkvoorbeeld: Helpende plus

Wij stuiten regelmatig op functies die al wel in de zorg voorkomen, maar (nog) niet als ijkfunctie in het FWG-systeem opgenomen kunnen worden. Om u toch te helpen met de beschrijving, hebben wij praktijkvoorbeelden opgesteld. Nét gepubliceerd: de helpende plus!

Bekijk de praktijkvoorbeelden

Publicatie 10 jaar trendonderzoek in de zorg

Tien trends en tien experts-van-het-eerste-uur: hoe kijken zij terug op hun uitspraken van tien jaar geleden? En wat is volgens hen de waarde van trendonderzoek? Tien jaar na het verschijnen van het eerste trendrapport hebben wij deze inkijkjes in verleden en heden gebundeld in één publicatie.

Bestellen

Tijdelijke expertise nodig?

Graag stellen we aan u voor: Experts on demand, de zzp’ers van FWG Progressional People. U kunt hen inzetten bij het ontwikkelen van strategisch HR-beleid, een verandertraject of fusie. Maar ook bij vraagstukken rondom flexibele personeelsinzet, duurzame inzetbaarheid, management development, conflictbeheersing of arbeidsrecht.

Bekijk de profielen