Nieuw: Experts on demand

29/10/2019

Tijdelijke expertise nodig?

Vlieg een senior project/programmamanager in!
Graag stellen we aan u voor: Experts on demand, de zzp’ers van FWG Progressional People. Senior project/programmamanagers met ieder hun eigen expertisegebied in het verlengde van de dienstverlening van FWG Progressional People. U kunt een van hen bijvoorbeeld tijdelijk via ons inzetten bij het ontwikkelen van strategisch HR-beleid, een verandertraject of fusie in uw organisatie, of als interim HR-manager. Maar ook bij vraagstukken rondom flexibele personeelsinzet, duurzame inzetbaarheid, management development, conflictbeheersing of arbeidsrecht.

Waarom verbinden we deze experts aan ons?
Wij spreken dagelijks zorgorganisaties over transities waarin zij zich bevinden en tegen welke vraagstukken zij daarbij aanlopen. Voor een deel ondersteunen wij hen met onze eigen adviseurs en dienstverlening. Soms vraagt een dergelijk traject echter om een periode van intensievere begeleiding of overstijgt het onze kernexpertises of capaciteit. Voor deze gevallen kunnen wij voortaan één van de experts aanbevelen.

Met de Experts on demand verbreden en verdiepen we ons dienstenaanbod. Stuk voor stuk hebben ze jarenlange werkervaring, in dienstverband of als zzp’er, bijvoorbeeld als projectleider bij een fusie of bij de inrichting van E-HRM, als teamcoach of als eindverantwoordelijke voor HR, als strategisch organisatieadviseur of als adviseur flexibele personeelsinzet. Veelal binnen de zorg, maar ook in andere branches zoals de IT en de overheid.

Door zich aan FWG Progressional People te verbinden, kunnen de experts op hun beurt tijdens een opdracht leunen op en putten uit al onze kennis en ervaring rondom ontwikkelingen en het werken in de zorg; ze beschikken over een ruim netwerk aan directe collega’s om ruggespraak mee te houden, samen te werken of advies aan te vragen. Voor opdrachtgevers dus een ‘win-win-constructie’.

Wilt u een senior project/programmamanager inzetten?
Via onderstaande button vindt u de profielen van al onze Experts on demand, met meer informatie over zijn of haar expertisegebieden, achtergrond, werkwijze en drijfveren. Zo kunt u bepalen wie het beste bij uw organisatie en vraagstuk past.

 

Voor meer informatie over de Experts on demand kunt u contact opnemen met Hans Krikke.

Nieuw praktijkvoorbeeld: Helpende plus

Wij stuiten regelmatig op functies die al wel in de zorg voorkomen, maar (nog) niet als ijkfunctie in het FWG-systeem opgenomen kunnen worden. Om u toch te helpen met de beschrijving, hebben wij praktijkvoorbeelden opgesteld. Nét gepubliceerd: de helpende plus!

Bekijk de praktijkvoorbeelden

Publicatie 10 jaar trendonderzoek in de zorg

Tien trends en tien experts-van-het-eerste-uur: hoe kijken zij terug op hun uitspraken van tien jaar geleden? En wat is volgens hen de waarde van trendonderzoek? Tien jaar na het verschijnen van het eerste trendrapport hebben wij deze inkijkjes in verleden en heden gebundeld in één publicatie.

Bestellen

Tijdelijke expertise nodig?

Graag stellen we aan u voor: Experts on demand, de zzp’ers van FWG Progressional People. U kunt hen inzetten bij het ontwikkelen van strategisch HR-beleid, een verandertraject of fusie. Maar ook bij vraagstukken rondom flexibele personeelsinzet, duurzame inzetbaarheid, management development, conflictbeheersing of arbeidsrecht.

Bekijk de profielen