Nieuw trainingsprogramma: ‘Aan de slag met het functiehuis’

06/02/2020

Een toekomstgericht functiehuis is het fundament onder uw organisatie. Gaat u aan de slag met uw functiehuis? Dan is aandacht voor uw mensen cruciaal. Wij lanceren een gloednieuw trainingsprogramma voor organisaties die overwegen, of al besloten hebben, aan de slag te willen met hun functiehuis.

Het trainingsprogramma bestaat uit 3 afzonderlijke programmadelen. Deze kunt u opeenvolgend, of los van elkaar, bijwonen. In het programma nemen wij u mee in alle ins en outs, die komen kijken bij het realiseren van een nieuw functiehuis.

Voor FWG abonnementhouders geldt nu: 2e deelnemer gratis, dus meld u snel aan!

Deel 1: Wat zijn de stappen en hoe richt je het project in?
Wat zijn de tips en tricks voor het optimaal inrichten van de processtappen om te komen tot een nieuw functiehuis? Onderwerpen die de revue passeren:

  • Aanleidingen om het functiehuis te herzien
  • Project opstarten
  • Inzicht in de processtappen
  • Stakeholders, hun belangen en rollen
  • Welk tijdspad is reëel

Het resultaat: u krijgt voldoende bagage om een projectvoorstel te schrijven en voortvarend aan de slag te gaan.

 

Deel 2: Effectief omgaan met weerstanden – een rimpelloos project
i.s.m. Amphia Ziekenhuis
De ontwikkeling en realisatie van een nieuw of aangepast functiehuis kan veel teweegbrengen in een organisatie. Het is een proces dat ieder direct raakt en aangaat. Het kan leiden tot onrust, tot vragen en mogelijk hebben medewerkers en leidinggevenden verwachtingen die niet uitkomen, met alle gevolgen van dien. Aan de hand van praktijkvoorbeelden nemen wij u mee in diverse interventies die kunnen bijdragen aan een ‘rimpelloos’ project. We gaan onder meer in op informatievoorziening en stakeholdermanagement. Sandra Graus (projectleider functiehuis, Amphia Ziekenhuis) geeft u een inkijk in de actualisatie van het functiehuis bij Amphia, de vraagstukken die daarbij de revue zijn gepasseerd en de interventies die ze daarop heeft ondernomen.

 

Deel 3: Gezocht, een format van een functieprofiel dat bij ons past
i.s.m.
Philadelphia
Kan het niet iets minder formeel? En kunnen wij onze functiebeschrijvingen beter laten aansluiten op de ontwikkelingen binnen onze organisatie? Ja dat kan zeker! Bij Philadelphia werken steeds meer teams zelforganiserend. Daarom hebben zij de functieprofielen aangepast: duidelijk maken wat je van een medewerker verwacht, maar niet voorschrijvend zijn. Daarbij is de tekst aangepast aan het dagelijkse taalgebruik van de zorgmedewerkers. Tijdens deze bijeenkomst brengen we op interactieve wijze toepassingsmogelijkheden van functiebeschrijvingen in kaart en onderzoeken we welk format hier het beste ondersteunend aan is. We maken een link met arbeidsmarktcommunicatie maar ook met besturingsfilosofieën die een effect kunnen hebben op het nieuwe format.

Het resultaat: u gaat naar huis met een koffer vol inspiratie, voor een format dat écht ondersteunend is aan de doelstellingen van uw HR-beleid en uw organisatie.

 

Nieuw praktijkvoorbeeld: Helpende plus

Wij stuiten regelmatig op functies die al wel in de zorg voorkomen, maar (nog) niet als ijkfunctie in het FWG-systeem opgenomen kunnen worden. Om u toch te helpen met de beschrijving, hebben wij praktijkvoorbeelden opgesteld. Nét gepubliceerd: de helpende plus!

Bekijk de praktijkvoorbeelden

Publicatie 10 jaar trendonderzoek in de zorg

Tien trends en tien experts-van-het-eerste-uur: hoe kijken zij terug op hun uitspraken van tien jaar geleden? En wat is volgens hen de waarde van trendonderzoek? Tien jaar na het verschijnen van het eerste trendrapport hebben wij deze inkijkjes in verleden en heden gebundeld in één publicatie.

Bestellen

Tijdelijke expertise nodig?

Graag stellen we aan u voor: Experts on demand, de zzp’ers van FWG Progressional People. U kunt hen inzetten bij het ontwikkelen van strategisch HR-beleid, een verandertraject of fusie. Maar ook bij vraagstukken rondom flexibele personeelsinzet, duurzame inzetbaarheid, management development, conflictbeheersing of arbeidsrecht.

Bekijk de profielen