Philadelphia komt met regelarme functieprofielen waarin zorgmedewerker zich herkent

15/10/2019

FWG juicht vernieuwende functieprofielen in zorg toe

Kern van de functie, plaats in de organisatie en functionele kenmerken. In veel functieprofielen staat de functieomschrijving en het bijbehorende takenpakket heel formeel beschreven. Medewerkers herkennen zich er vaak niet in. Dat moet anders kunnen, vindt Philadelphia Zorg. Daarom ontwikkelde de zorgorganisatie vijf nieuwe functieprofielen, die ze nu gaat uitproberen. FWG is van begin af aan betrokken geweest bij het proces, is enthousiast en ondersteunt deze innovatieve ontwikkeling bij Philadelphia.

In de vijf ontwikkelde profielen staan geen woorden als ‘kern van de functie’, ‘plaats in de organisatie’ en ‘functionele kenmerken’. Deze zijn vervangen door ‘je talenten’, ‘je vakmanschap’, ‘de bewoners’, ‘je team’ en ‘je dag’. De tekst is aangepast aan het dagelijkse taalgebruik van de zorgmedewerkers. Agnes Verhulst, directeur Medewerkersbelang: “Bij ons werken steeds meer teams zelforganiserend. Dat betekent ook iets voor hoe je functieprofielen beschrijft. Je wilt wel duidelijk maken wat je van een medewerker verwacht, maar je wilt niet voorschrijvend zijn. Dat spanningsveld betekent meestal dat er ellenlange rijtjes met taken en resultaatgebieden ontstaan. Vanuit regelarm denken weten we dat dat niet werkt, dus hebben wij het helemaal anders gedaan.”

Coproductie met FWG
Philadelphia heeft vijf functies in nieuwe functieprofielen gezet. (Onderaan dit bericht te downloaden)

Deze profielen zijn in nauw overleg met FWG vastgesteld. Nu breekt de testfase aan. Hier is een heel proces aan vooraf gegaan. Dat begon afgelopen voorjaar met veel gesprekken met medewerkers om te horen wat zij vinden dat in een functieprofiel hoort te staan. Deze input vormde de basis voor het huidige resultaat. Met de input uit de testfase worden alle functieprofielen opnieuw beschreven. Eind volgend jaar hoopt Philadelphia hiermee klaar te zijn.

Heeft u ook interesse om uw functieprofielen in een nieuw format om te zetten?
Wij helpen u graag! Neem hiervoor contact op met senior adviseur Ilse Dijkstra via 030-2669 452 of  idijkstra@fwg.nl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw praktijkvoorbeeld: Helpende plus

Wij stuiten regelmatig op functies die al wel in de zorg voorkomen, maar (nog) niet als ijkfunctie in het FWG-systeem opgenomen kunnen worden. Om u toch te helpen met de beschrijving, hebben wij praktijkvoorbeelden opgesteld. Nét gepubliceerd: de helpende plus!

Bekijk de praktijkvoorbeelden

Publicatie 10 jaar trendonderzoek in de zorg

Tien trends en tien experts-van-het-eerste-uur: hoe kijken zij terug op hun uitspraken van tien jaar geleden? En wat is volgens hen de waarde van trendonderzoek? Tien jaar na het verschijnen van het eerste trendrapport hebben wij deze inkijkjes in verleden en heden gebundeld in één publicatie.

Bestellen

Tijdelijke expertise nodig?

Graag stellen we aan u voor: Experts on demand, de zzp’ers van FWG Progressional People. U kunt hen inzetten bij het ontwikkelen van strategisch HR-beleid, een verandertraject of fusie. Maar ook bij vraagstukken rondom flexibele personeelsinzet, duurzame inzetbaarheid, management development, conflictbeheersing of arbeidsrecht.

Bekijk de profielen