Kennisnetwerk voor trendonderzoek

Experts binnen en buiten de zorg

Voor ons trendonderzoek interviewen we jaarlijks verschillende experts en koplopers binnen en buiten de zorg. Zo krijgen we inzicht in praktijkervaringen en trends in de zorg. Ons netwerk bestaat uit zo’n 80 personen.

Breed netwerk met experts

Een belangrijke bron van ons onderzoek vormen de interviews met deskundigen uit het veld. Daarom bouwen we sinds 2009 structureel aan een netwerk met experts die op persoonlijke titel hun ervaringen en visie met ons willen delen. We streven naar een goede afspiegeling van de zorgsector. Dus benaderen we experts uit verschillende branches en breiden we het netwerk ieder jaar uit.

Macronetwerk voor inzicht in trends

Voor ons trendonderzoek interviewen we jaarlijks leden uit ons macronetwerk. Dit netwerk bestaat uit mensen met expertkennis op een bepaald gebied van de zorg, een duidelijke visie en ervaring met innovatie. We vragen hen gericht naar trends en ontwikkelingen in de zorg.

Mesonetwerk voor de vertaling naar de praktijk

Voor de vertaling van de trends in de zorg naar effecten op organisaties en functies werken we intensief samen met experts die hun ‘voeten in de klei’ hebben. Zij sturen direct mensen of processen aan, en hebben zicht op werkprocessen en functies. Zo voeden we de bredere ontwikkelingen in de zorg met ervaringen uit de verschillende branches en geven we gezamenlijk vorm aan veranderingen in de toekomst.

HR-netwerk

Voor ons onderzoek naar de ontwikkelingen binnen het HR-vak in de gezondheidszorg interviewen we jaarlijks innovatieve HR-managers uit de zorg. Zij hebben goed zicht op actuele bewegingen binnen de zorg en de veranderingen binnen hun eigen vakgebied.

Op 10 november 2016 werd de HR Trendmonitor feestelijk uitgereikt aan de geïnterviewde HR-managers.
>> Lees het verslag van de bijeenkomst in magazine Wetenswaardig