Onderzoeksmethodiek

Sinds 2009 doet FWG structureel onderzoek naar trends en ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Het trendonderzoek van FWG vindt doorlopend plaats en is dus altijd actueel. We vertellen graag meer over onze onderzoeksmethodiek.

Onderzoek naar trends in 3 lagen

De basis van ons trendonderzoek is het ‘trendframework’: een overzicht van alle ontwikkelingen en trends in de zorg. Hiermee kunnen we grote, wereldwijde ontwikkelingen verbinden aan bewegingen en concrete uitingen daarvan binnen de zorg in Nederland.

Denk aan de macrotrend ‘klimaatverandering’. Deze is in de zorg zichtbaar als ‘groener en duurzamer werken’, en heeft als concrete uitingsvorm: een thuiszorgorganisatie die elektrische auto’s aanschaft. Daarmee hebben we in ons trendonderzoek zicht op de gelaagdheid van trends en kunnen we veranderingen in trends signaleren en duiden.

Van bronnen naar een trendrapport

Voor het trendonderzoek maken we gebruik van geschreven bronnen (vakbladen en rapporten), interviews met experts, congressen, symposia en webinars en overige bronnen zoals boeken en podcasts.

We lezen en bestuderen het bronmateriaal doorlopend, en ‘coderen’ deze, gebruikmakend van het trendframework. Voor een publicatie lezen, analyseren en bediscussiëren we deze signalen, en werken deze uit naar effecten op het werk in de zorg.
De bevindingen schrijven we zo toegankelijk mogelijk op. Wat valt op? Wat zijn de urgente bewegingen? Wat zien we daar al van in organisaties en functies? Welke vraagstukken levert dat op? We sluiten een trendrapport bewust af met een overkoepelende beschouwing om overpeinzingen of handvatten mee te geven.

Meer informatie

Wilt u meer weten over (de methodiek van) ons trendonderzoek? Neem contact op met onze R&D-afdeling. Wilt u op de hoogte blijven van een nieuwe publicatie van onze R&D-afdeling? Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Veerkrachtige teams, tijdens en na corona

Om zorgprofessionals in en buiten de frontlinie mentaal gezond te houden en uitval te voorkomen, is monitoring en begeleiding nu meer dan ooit essentieel. Om leidinggevenden en teamcoaches te ondersteunen bij de begeleiding van hun teams tijdens en na de indringende periode rondom corona, biedt FWG Progressional People nu ‘Veerkrachtige teams’.

Lees verder

Helpende hand op HR nodig?

Tienduizenden mensen hebben zich aangemeld om het primaire proces te ondersteunen. Maar wij kunnen ons goed voorstellen dat ook uw HR-afdeling een hectische tijd doormaakt. Heeft u een paar extra handjes nodig? Neem dan gerust contact op met FWG Progressional People.

LEES VERDER

NIEUW: FWG TRENDRAPPORT VVT

Het FWG Trendrapport VVT geeft een helder en inspirerend overzicht van de meest richtinggevende trends en ontwikkelingen in de VVT-branche. Denk aan nieuwe zorgconcepten die het begrip ‘thuis’ verruimen, het werken vanuit een leefplezierkader, het streven naar maatwerk voor iedereen, het verpleeghuis als interventiecentrum, en de wens om zorg te voorspellen en te voorkomen.

Lees verder