Opbrengsten Tech Impact Scan

Met behulp van de Tech Impact Scan krijgt u zicht op verdwijnende taken en kennis over benodigde toekomstige vaardigheden en competenties van uw medewerkers. Daarmee kunt u beter anticiperen op de toekomst en komen tot een ‘tech-proof’ strategische personeelsplanning.

Naar aanleiding van de Tech Impact Scan kunt u ook een businesscase maken: moet uw organisatie wel of niet investeren in technologie? Kunt u met behulp van technologie, bij gelijkblijvende formatie, de groeiende zorgvraag opvangen? En op welke technologische mogelijkheden kunt u het beste inzetten, bijvoorbeeld monitoring op afstand, leefcirkels met sensoren en GPS-trackers, een automatische beddenwasstraat, QR-codes op apparaten, of een robot in de apotheek?

Bijkomend voordeel, is dat u met een dergelijk verkennend onderzoek via aansprekende werkvormen inzicht krijgt in hoe het werk kan/moet veranderen door technologie. U kunt ervoor kiezen om medewerkers bij het proces te betrekken, of de verkenning (eerst) door HR te laten doen. U bepaalt welke stakeholders in uw organisatie meegenomen worden in het proces.

Nieuw praktijkvoorbeeld: Helpende plus

Wij stuiten regelmatig op functies die al wel in de zorg voorkomen, maar (nog) niet als ijkfunctie in het FWG-systeem opgenomen kunnen worden. Om u toch te helpen met de beschrijving, hebben wij praktijkvoorbeelden opgesteld. Nét gepubliceerd: de helpende plus!

Bekijk de praktijkvoorbeelden

Publicatie 10 jaar trendonderzoek in de zorg

Tien trends en tien experts-van-het-eerste-uur: hoe kijken zij terug op hun uitspraken van tien jaar geleden? En wat is volgens hen de waarde van trendonderzoek? Tien jaar na het verschijnen van het eerste trendrapport hebben wij deze inkijkjes in verleden en heden gebundeld in één publicatie.

Bestellen

Tijdelijke expertise nodig?

Graag stellen we aan u voor: Experts on demand, de zzp’ers van FWG Progressional People. U kunt hen inzetten bij het ontwikkelen van strategisch HR-beleid, een verandertraject of fusie. Maar ook bij vraagstukken rondom flexibele personeelsinzet, duurzame inzetbaarheid, management development, conflictbeheersing of arbeidsrecht.

Bekijk de profielen