Organisatie

Advies- en onderzoeksbureau voor HR in de zorg

Om cliënten de zorg te bieden die bij hen past, staat uw organisatie voor veel uitdagingen. U wilt uw medewerkers duurzaam en flexibel inzetten, met de competenties die nú en in de toekomst gevraagd worden. Wij helpen u daarbij. Onze adviseurs ondersteunen u bijvoorbeeld bij het ontwerp en inrichten van uw functiehuis, maar ook bij actuele thema’s als uitwisselbaarheid, competenties of zelfsturing.

Expert in functiewaardering

FWG ontwikkelt, onderhoudt en optimaliseert de applicaties voor het waarderen en indelen van functies voor de zorgsector: FWG 3.0, FWG VVT en FWG Geboortezorg. Hierdoor zijn we indirect verantwoordelijk voor de rechtvaardige verdeling van de totale loonsom in de sector. Door het geven van trainingen en een servicepunt helpen we onze klanten, werkzaam op het gebied van HR in de zorg, optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden.

Onderzoek naar ontwikkelingen en functies in de zorg

We doen doorlopend onderzoek naar ontwikkelingen in de zorg die we in onze adviespraktijk vertalen naar de gevolgen voor werkprocessen, functies én mensen. We delen onze bevindingen in diverse publicaties, zoals het FWG Trendrapport. Op basis van ons onderzoek actualiseren we daarnaast jaarlijks de inhoud van onze systemen en ontwikkelen we onze dienstverlening.

Om als zorgorganisatie de juiste zorg te bieden, is kennis van ontwikkelingen in de sector en de effecten op functies van groot belang. Dit is de basis voor een strategisch personeelsbeleid met aandacht voor de ontwikkeling van de individuele medewerker.

Organisatieadvies en talentontwikkeling

Voor advies en ondersteuning bij het bepalen van uw strategische richting, organisatieontwerp en ontwikkeling van medewerkers kunt u terecht bij onze adviseurs van Progressional People, het groeiende label van FWG.

Vanuit deze unieke combinatie helpt FWG zorgorganisaties te reageren op transities en te anticiperen op de toekomst.