FWG Progressional People

Voor vooruitgang in de zorg

FWG Progressional People is er voor alle vraagstukken rondom het werken in de zorg. Een van de krachten onder onze dienstverlening is ons doorlopende onderzoek naar trends en ontwikkelingen in de zorg, waardoor we alles weten over het werken in de zorg, nu en in de toekomst.

Uw functiehuis

FWG Progressional People staat voor: de basis op orde. Voor onderzoek, functiewaardering en een toekomstbestendig functiehuis. Objectief en grondig. Voor een schat aan kennis over de zorg. Wat we niet alleen breed delen, maar ook benutten in het adviseren van zorgorganisaties.

Uw mensen

Werken aan het functiehuis heeft altijd impact op mensen, zij die daadwerkelijk het werk doen. Daarom richten we ons ook op deze mensen. We dragen bij aan het beter benutten of ontwikkelen van de capaciteiten, kwaliteiten en talenten van de mensen in de zorg. Zowel individueel als in teamverband, zodat ook zij toekomstproof en met plezier aan het werk zijn.

Voor vooruitgang in de zorg

Wij zijn niet ‘zomaar’ een onderzoeks- en adviesbureau, maar laten altijd het grotere belang van de zorg meewegen. We zijn van en voor de zorg. Ons doel is om de zorg verder te helpen. FWG Progressional People is een bedrijf, maar alle winst die we maken vloeit terug in strategische innovatieprojecten voor de zorg. Onze adviseurs helpen zorgorganisaties anticiperen op de toekomst.