Participatiebanen

Functies creëren voor mensen met een arbeidsbeperking

Wilt u de krappe arbeidsmarkt te lijf gaan door middel van taakherschikking en functiecreatie binnen uw organisatie? Vindt u het streven naar een inclusieve samenleving een mooi uitgangspunt? Of voelt u zich gewoonweg gedwongen vanuit de Participatiewet? Hoe dan ook, voor elke zorgorganisatie liggen kansen om nieuwe functies te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Functies zijn een min of meer samenhangend pakket van taken, kennis en vaardigheden. FWG weet van elke functie in de zorg wat dat pakket precies inhoudt. Met behulp van onze tool, Xelf, kunnen wij voor u in kaart brengen welk werk in uw organisatie, of binnen een bepaalde afdeling, verborgen zit dat geschikt is voor dit soort nieuwe functies. Daarbij weten we ook hoeveel tijd hieraan wordt besteed en welke kennis en vaardigheden nodig zijn.

Door onze gezamenlijke aanpak met het UWV en CIAO (Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie) bieden wij u niet alleen inzicht, maar ook begeleiding bij de praktische implementatie van deze nieuwe functies op de werkvloer.

 

Heeft u behoefte aan ondersteuning bij functiecreatie in het licht van de Participatiewet?
Voor meer informatie en ondersteuning kunt u contact opnemen met het FWG Servicepunt via 030-2669 400 of direct met Directeur Onderzoek & Innovatie Astrid Westerbeek.

 

Functiecreatie volgens de Participatiewet
Op 1 januari 2015 werd de Participatiewet van kracht. De wet is bedoeld om zoveel mogelijk mensen werk te laten vinden, speciaal mensen die daarbij ondersteuning nodig hebben, zoals mensen met een arbeidsbeperking. Om deze ‘inclusiebeweging’ een impuls te geven, zijn stevige doelen gesteld: tot 2026 moeten er 125.000 extra banen komen. De marktsector, waar organisaties in de gezondheidszorg onder vallen, moet er daarvan 100.000 voor zijn rekening nemen. Elke zorgorganisatie heeft de verplichting om in het kader van de Participatiewet nieuwe, reële functies te creëren die duurzaam zijn (geen tijdelijke plekken). 

Tijdelijke expertise nodig?

Graag stellen we aan u voor: Experts on demand, de zzp’ers van FWG Progressional People. U kunt hen inzetten bij het ontwikkelen van strategisch HR-beleid, een verandertraject of fusie. Maar ook bij vraagstukken rondom flexibele personeelsinzet, duurzame inzetbaarheid, management development, conflictbeheersing of arbeidsrecht.

Bekijk de profielen

Aansprekende functiebeschrijvingen

Omdat medewerkers zich vaak niet herkenden in hun functiebeschrijving, ontwikkelde Philadelphia in samenwerking met FWG nieuwe functieprofielen in een heel nieuw format, in begrijpelijke taal. Heeft u ook interesse in een nieuwe opzet van uw functiebeschrijvingen?

Meer informatie

Arkin winnaar HR Zorg Award 2019

GGZ-organisatie Arkin heeft de Nationale HR Zorg Award 2019 gewonnen. Bestuurder Dick Veluwenkamp ontving de prijs uit handen van de bekende verpleegkundige en blogger Tommie Niessen. Arkin won met het project ‘Arkin Ontregelt’, dat behandelaren in staat stelt om alléén nog vast te leggen wat nodig is voor de kwaliteit van zorg.

Lees verder