Participatiebanen

Functies creëren voor mensen met een arbeidsbeperking

Wilt u de krappe arbeidsmarkt te lijf gaan door middel van taakherschikking en functiecreatie binnen uw organisatie? Vindt u het streven naar een inclusieve samenleving een mooi uitgangspunt? Of voelt u zich gewoonweg gedwongen vanuit de Participatiewet? Hoe dan ook, voor elke zorgorganisatie liggen kansen om nieuwe functies te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Functies zijn een min of meer samenhangend pakket van taken, kennis en vaardigheden. FWG Progressional People weet van elke functie in de zorg wat dat pakket precies inhoudt. Met behulp van onze tool, Xelf, kunnen wij voor u in kaart brengen welk werk in uw organisatie, of binnen een bepaalde afdeling, verborgen zit dat geschikt is voor dit soort nieuwe functies. Daarbij weten we ook hoeveel tijd hieraan wordt besteed en welke kennis en vaardigheden nodig zijn.

Door onze gezamenlijke aanpak met het UWV en CIAO (Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie) bieden wij u niet alleen inzicht, maar ook begeleiding bij de praktische implementatie van deze nieuwe functies op de werkvloer.

 

Heeft u behoefte aan ondersteuning bij functiecreatie in het licht van de Participatiewet?
Voor meer informatie en ondersteuning kunt u contact opnemen met het FWG Servicepunt via 030-2669 400 of direct met Directeur Onderzoek & Innovatie Astrid Westerbeek.

 

Functiecreatie volgens de Participatiewet
Op 1 januari 2015 werd de Participatiewet van kracht. De wet is bedoeld om zoveel mogelijk mensen werk te laten vinden, speciaal mensen die daarbij ondersteuning nodig hebben, zoals mensen met een arbeidsbeperking. Om deze ‘inclusiebeweging’ een impuls te geven, zijn stevige doelen gesteld: tot 2026 moeten er 125.000 extra banen komen. De marktsector, waar organisaties in de gezondheidszorg onder vallen, moet er daarvan 100.000 voor zijn rekening nemen. Elke zorgorganisatie heeft de verplichting om in het kader van de Participatiewet nieuwe, reële functies te creëren die duurzaam zijn (geen tijdelijke plekken). 

Veerkrachtige teams, tijdens en na corona

Om zorgprofessionals in en buiten de frontlinie mentaal gezond te houden en uitval te voorkomen, is monitoring en begeleiding nu meer dan ooit essentieel. Om leidinggevenden en teamcoaches te ondersteunen bij de begeleiding van hun teams tijdens en na de indringende periode rondom corona, biedt FWG Progressional People nu ‘Veerkrachtige teams’.

Lees verder

Helpende hand op HR nodig?

Tienduizenden mensen hebben zich aangemeld om het primaire proces te ondersteunen. Maar wij kunnen ons goed voorstellen dat ook uw HR-afdeling een hectische tijd doormaakt. Heeft u een paar extra handjes nodig? Neem dan gerust contact op met FWG Progressional People.

LEES VERDER

NIEUW: FWG TRENDRAPPORT VVT

Het FWG Trendrapport VVT geeft een helder en inspirerend overzicht van de meest richtinggevende trends en ontwikkelingen in de VVT-branche. Denk aan nieuwe zorgconcepten die het begrip ‘thuis’ verruimen, het werken vanuit een leefplezierkader, het streven naar maatwerk voor iedereen, het verpleeghuis als interventiecentrum, en de wens om zorg te voorspellen en te voorkomen.

Lees verder