Participatiebanen

Functies creëren voor mensen met een arbeidsbeperking

Wilt u de krappe arbeidsmarkt te lijf gaan door middel van taakherschikking en functiecreatie binnen uw organisatie? Vindt u het streven naar een inclusieve samenleving een mooi uitgangspunt? Of voelt u zich gewoonweg gedwongen vanuit de Participatiewet? Hoe dan ook, voor elke zorgorganisatie liggen kansen om nieuwe functies te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Functies zijn een min of meer samenhangend pakket van taken, kennis en vaardigheden. FWG Progressional People weet van elke functie in de zorg wat dat pakket precies inhoudt. Met behulp van onze tool, Xelf, kunnen wij voor u in kaart brengen welk werk in uw organisatie, of binnen een bepaalde afdeling, verborgen zit dat geschikt is voor dit soort nieuwe functies. Daarbij weten we ook hoeveel tijd hieraan wordt besteed en welke kennis en vaardigheden nodig zijn.

Door onze gezamenlijke aanpak met het UWV en CIAO (Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie) bieden wij u niet alleen inzicht, maar ook begeleiding bij de praktische implementatie van deze nieuwe functies op de werkvloer.

 

Heeft u behoefte aan ondersteuning bij functiecreatie in het licht van de Participatiewet?
Voor meer informatie en ondersteuning kunt u contact opnemen met het FWG Servicepunt via 030-2669 400 of direct met Directeur Onderzoek & Innovatie Astrid Westerbeek.

 

Functiecreatie volgens de Participatiewet
Op 1 januari 2015 werd de Participatiewet van kracht. De wet is bedoeld om zoveel mogelijk mensen werk te laten vinden, speciaal mensen die daarbij ondersteuning nodig hebben, zoals mensen met een arbeidsbeperking. Om deze ‘inclusiebeweging’ een impuls te geven, zijn stevige doelen gesteld: tot 2026 moeten er 125.000 extra banen komen. De marktsector, waar organisaties in de gezondheidszorg onder vallen, moet er daarvan 100.000 voor zijn rekening nemen. Elke zorgorganisatie heeft de verplichting om in het kader van de Participatiewet nieuwe, reële functies te creëren die duurzaam zijn (geen tijdelijke plekken). 

Nieuw praktijkvoorbeeld: Helpende plus

Wij stuiten regelmatig op functies die al wel in de zorg voorkomen, maar (nog) niet als ijkfunctie in het FWG-systeem opgenomen kunnen worden. Om u toch te helpen met de beschrijving, hebben wij praktijkvoorbeelden opgesteld. Nét gepubliceerd: de helpende plus!

Bekijk de praktijkvoorbeelden

Publicatie 10 jaar trendonderzoek in de zorg

Tien trends en tien experts-van-het-eerste-uur: hoe kijken zij terug op hun uitspraken van tien jaar geleden? En wat is volgens hen de waarde van trendonderzoek? Tien jaar na het verschijnen van het eerste trendrapport hebben wij deze inkijkjes in verleden en heden gebundeld in één publicatie.

Bestellen

Tijdelijke expertise nodig?

Graag stellen we aan u voor: Experts on demand, de zzp’ers van FWG Progressional People. U kunt hen inzetten bij het ontwikkelen van strategisch HR-beleid, een verandertraject of fusie. Maar ook bij vraagstukken rondom flexibele personeelsinzet, duurzame inzetbaarheid, management development, conflictbeheersing of arbeidsrecht.

Bekijk de profielen