Partnerschap FWG en UWV

10/01/2020

De volgende stap naar inclusief werkgeverschap

Met ingang van 1 januari 2020 zijn FWG en UWV een partnerschap aangegaan om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen aan een baan bij zorgorganisaties. Met deze samenwerking willen zij inclusief werkgeverschap binnen de zorgsector hoger op de agenda krijgen, organisaties helpen met inzicht én de praktische realisering van nieuwe functies. Daarmee moet inclusief werkgeverschap in de zorg een succes worden. 

Gezien de huidige personeelstekorten is het zaak dat alle talenten worden benut die willen en kunnen werken in de zorg. Tof Thissen, directeur van UWV WERKbedrijf: “Met het partnerschap willen we samen met FWG organisaties ondersteunen om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen in de zorg. Door functies anders in te richten is een match soms makkelijker te maken. Hiermee sluiten we aan bij het landelijk actieprogramma ‘werken in de zorg’ van het ministerie van VWS.”

FWG maakt analyse
Jan Helmond, algemeen directeur bij FWG: “Veel zorgorganisaties willen aan de slag met functiecreatie, maar worstelen hoe en waar te beginnen. Samen met UWV hebben we een totaalmethodiek, waarmee we organisaties heel concreet kunnen ondersteunen.” Een belangrijk onderdeel van de methodiek is een werkanalyse, die FWG uitvoert met behulp van de tool Xelf. Daarmee wordt snel inzichtelijk welke activiteiten in de organisatie, of binnen een specifieke afdeling, beschikbaar zijn voor het creëren van nieuwe functies. Welke taken zijn geschikt? Binnen welke afdelingen en functies zijn deze te vinden? En om hoeveel fte gaat het?

UWV zorgt voor implementatie in de praktijk
UWV gebruikt de uitkomst van Xelf om een versnelling in de arbeidsanalyse te maken, waarmee uiteindelijk het bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie wordt opgesteld. Met de arbeidsanalyse wordt getoetst aan de realiteit: komen de geselecteerde werkzaamheden ook echt voor herschikking in aanmerking? Kloppen de werkzaamheden met de praktijk? En zijn er nog andere mogelijke werkzaamheden die voor herschikking in aanmerking komen? Vervolgens worden samen met de werkgever nieuwe functieprofielen opgesteld waarvoor kandidaten kunnen worden geworven. UWV kan hierin desgewenst ook een rol spelen door potentiële kandidaten te werven en voor te selecteren. Tenslotte begeleidt UWV de nieuwe medewerkers en de betreffende organisatie in het hele proces.

Interesse?
FWG en UWV bieden gezamenlijk de mogelijkheid om de komende tijd tien zorgorganisaties te ondersteunen bij functiecreatie. Geïnteresseerde zorgorganisaties kunnen hierover contact opnemen met Astrid Westerbeek, Directeur Onderzoek & Innovatie bij FWG, via awesterbeek@fwg.nl of 030 2669400.

Nieuw praktijkvoorbeeld: Helpende plus

Wij stuiten regelmatig op functies die al wel in de zorg voorkomen, maar (nog) niet als ijkfunctie in het FWG-systeem opgenomen kunnen worden. Om u toch te helpen met de beschrijving, hebben wij praktijkvoorbeelden opgesteld. Nét gepubliceerd: de helpende plus!

Bekijk de praktijkvoorbeelden

Publicatie 10 jaar trendonderzoek in de zorg

Tien trends en tien experts-van-het-eerste-uur: hoe kijken zij terug op hun uitspraken van tien jaar geleden? En wat is volgens hen de waarde van trendonderzoek? Tien jaar na het verschijnen van het eerste trendrapport hebben wij deze inkijkjes in verleden en heden gebundeld in één publicatie.

Bestellen

Tijdelijke expertise nodig?

Graag stellen we aan u voor: Experts on demand, de zzp’ers van FWG Progressional People. U kunt hen inzetten bij het ontwikkelen van strategisch HR-beleid, een verandertraject of fusie. Maar ook bij vraagstukken rondom flexibele personeelsinzet, duurzame inzetbaarheid, management development, conflictbeheersing of arbeidsrecht.

Bekijk de profielen