Progressional People

Label van FWG

Progressional People is het label van FWG. We ondersteunen zorgorganisaties bij het bepalen van de strategische richting, het (her)ontwerp van de organisatiestructuur en de gewenste, toekomstgerichte ontwikkeling van medewerkers.

Sparringpartner bij strategische HR-vraagstukken

Progressional People kent de zorg door en door. We geven inzicht in actuele ontwikkelingen en trends en vertalen deze naar uw organisatie, werkprocessen, functies en mensen. Progressional People gelooft in de ontwikkeling van mensen en helpt organisaties vanuit die kracht innoveren.

Organisatietransformatie en talentontwikkeling

De adviseurs van Progressional People zijn gespecialiseerd in organisatietransformatie, leiderschaps- en talentontwikkeling, en beloningsmanagement. Dat betekent dat u Progressional People kunt benaderen met vraagstukken over:

  • Strategische personeelsplanning
  • Coaching en (persoonlijk) leiderschap
  • Belonen van de top
  • Transitie naar zelfsturing
  • Executive assessment en talentontwikkeling

Opleidingen en trainingen

Naast advisering biedt Progressional People opleidingen en kortere trainingen die de performance van leiders en (HR-)professionals verbeteren. U krijgt handvatten om zelf aan de slag te gaan met actuele thema’s binnen uw organisatie, zoals resultaatgerichtheid, coachend leiderschap, flexibel organiseren of competentiemanagement.

Lees meer over de dienstverlening en opleidingen van Progressional People of neem voor een kennismakingsgesprek contact op met een van onze Progressionals.