Publicaties

FWG deelt graag haar kennis

Wij geven jaarlijks verschillende publicaties uit. Rondom de jaarlijkse update van onze applicaties, maar ook het FWG Trendrapport of whitepapers over actuele onderwerpen in de zorg en HR.

Publicaties met een downloadknop zijn voor iedereen beschikbaar*. Overige publicaties zijn beschikbaar via het klantportaal.

 

HR Trendmonitor Zorg 2016: En wat heeft de cliënt eraan?cover-hr-trendmonitor

Op 10 november verscheen de tweede HR Trendmonitor Zorg. Een rapport waarin we de ontwikkelingen in HR-management vangen, analyseren en projecteren naar de toekomst. De inzichten uit 38 bijzondere gesprekken met HR-managers en uitgebreid deskresearch leidden tot het rapport met de titel: ‘En wat heeft de cliënt eraan? Over de toekomst van HR in de zorg’. HR-managers kiezen het perspectief van de cliënt. Ze zijn realistisch en nemen duidelijk een eigen positie in bij populaire concepten als zelfsturing of strategische personeelsplanning. Bovendien werpen ze een blik over de muren naar (regionale) samenwerking en vernieuwende arbeidsrelaties.

 

Gebruik de wijsheid van tribes – verschenen in het Tijdschrift voor Coaching

Het individueel functioneren van een medewerker is bepalend voor succes in het hele team. Logisch om functioneringsgesprekken dan ook in teamverband te houden. Je versterkt daarmee tegelijkertijd de ontwikkeling van het team. Valentijn Spit en Rudy Vandamme ontwikkelden een cyclische aanpak, bestaande uit zeven stappen, waarbij de teamcoach een faciliterende maar belangrijke rol speelt.

 

 

De teamcoach – verschenen in het Tijdschrift voor Verpleegkundigen

Het vinden van een goede balans tussen werk en privé, je collega’s aanspreken op zaken die niet goed gaan, taken verdelen: zomaar wat uitdagingen waar zorgverleners in zelforganiserende teams mee te maken krijgen. Voorheen was er de leidinggevende die dit soort dingen aanstuurde, maar zelforganiserende teams moeten ze zelf oplossen. Daarom is een nieuwe functie gecreëerd om ze te ondersteunen in dit proces: de teamcoach.

 

Teamcoach in de zorg – verschenen in het Tijdschrift voor Coaching

Hoe geven beginnende teamcoaches hun nieuwe rol vorm? Geertje van de Ven, Daphne Schelkens en Elvira Nijhof volgden een jaar lang teamcoaches in netwerkbijeenkomsten en daaruit blijkt dat zij nog volop bezig zijn met het vormgeven van deze nieuwe rol. Wat zijn ervaringen en waar lopen ze tegenaan?

 

Whitepaper Strategische Personeelsplanning: Hoe eet je een olifant?

Deze whitepaper startte met onderzoek: wie past SPP eigenlijk toe? Met welk doel? En hoe? Maar langzaam groeide het document uit tot een ode aan een nieuwe, behapbare vorm van strategische personeelsplanning. Eén waarin u focust op die onderdelen die voor uw organisatie op dit moment van belang zijn, en waarin HR strategische personeelsplanning, met aandacht voor talent en competenties, bespreekbaar maakt.

 

Nieuwe content FWG VVTvvt_publicatie_cover

Per 2016 werkt de VVT-branche met FWG VVT voor het indelen van haar functies. Per 1 oktober 2016 heeft er een update van de applicatie plaatsgevonden, gelijk aan de update van FWG 3.0. In deze uitgave vindt u een overzicht van de wijzigingen en allerlei tips & tricks voor het werken met FWG VVT.

 

 

Cover_FWG_Trendrapport_2015

FWG Trendrapport: De zorg ontregelt

In  ‘De zorg ontregelt’ zien we dat de zorg streeft naar een nieuw systeem waarin cliëntgerichtheid, betekenisgeving en het ‘gewone leven’ centraal staan. Partijen van buiten de zorg versnellen dit proces. Het betalen voor zorg is in opkomst, consumententechnologie maakt van iedereen een ‘zorgexpert’ en bestaande structuren verdwijnen. ‘De zorg ontregelt’ is het zesde FWG Trendrapport (2015).

 

 

Whitepaper Zelfsturing: Loslaten is niet hetzelfde als laten vallen zelfsturing

Hoe gaan organisaties van start met zelfsturing en wat zijn de ervaringen en opvallende resultaten? Welke keuzes worden gemaakt ten aanzien van aansturing, rol van ondersteunende diensten, de verdeling van teamtaken, (team)beloning en vakontwikkeling? De antwoorden leest u in deze whitepaper.

 

Link cover

Link: over de rol van HR-management in de zorg

LiNK gaat over de HR-manager in de zorg anno 2014, die acteert in het complexe speelveld van een continu veranderende sector. Hoe bepalen de externe ontwikkelingen concreet zijn agenda? Wat zijn de belangrijkste issues in zijn vak? Op basis van interviews met HR-managers uit de volle breedte van het zorgveld, geeft LiNK een prachtig beeld van de ambities en de worstelingen binnen het vak. In LiNK nemen we u mee in de breedte en de diepte van het HR-vak in de zorg en gaan we in op wat de ideale rol van de HR-manager zou kunnen zijn, versus die in de praktijk.

 

Wetenswaardig (voorjaar 2017)

In deze editie van ons magazine leest u onder andere over:

  • Zuyderland: van 1200 naar 220 functies
  • Focus op de functie Kwartiermaker
  • Terugblik op het geslaagde HR-event Koersen op Talent

 

Cover special FWG VVT

Wetenswaardig: special FWG VVT (jan 2016)

Deze speciale uitgave van de Wetenswaardig is voor organisaties in de VVT-branche die sinds 1 januari 2016 werken met FWG VVT; de nieuwe applicatie voor het indelen van VVT-functies. In deze special alle informatie en tips & tricks om te gaan werken met FWG VVT, aangevuld met interviews met o.a. sociale partners, de projectleider en gebruikers van het eerste uur.

 

Handleiding: Functies indelen met FWG VVT

Nieuwe functies in de VVT-branche worden sinds 1 januari 2016 ingedeeld met FWG VVT. Dit gebeurt volgens het principe van Handleiding FWG VVT coverberedeneerd vergelijken op basis van kaderteksten, ijkfuncties en niveau-onderscheidende elementen. In de publicatie ‘Functies indelen met FWG VVT’ worden alle gebruikte termen toegelicht, evenals de stappen van het indelingsproces en de resultaatgerichte functiebeschrijvingen. Daarnaast vindt u een voorbeeldmotivatie en gebruikstips.

Verkrijgbaar via het klantportaal

 


Handleiding: Functies indelen met FWG 3.0

FWG 3.0 is het functiewaarderingssysteem voor organisaties in de GGZ, Gehandicaptenzorg en Ziekenhuizen. Het waarderen van functieCover Indelen met FWG 30s gebeurt aan de hand van negen gezichtspunten. In de publicatie ‘Indelen met FWG 3.0’ worden alle vijf stappen van het indelingsproces toegelicht. Daarnaast vindt u een toelichting op de gebruikte termen en antwoorden op veel gestelde vragen.

Verkrijgbaar via het klantportaal

 

 

Functies beschrijven voor FWG

Een praktische handleiding voor het opstellen van functiebeschrijvingen volgens de door cao-partijen vastgestelde Functies beschrijven voor FWG coverkwaliteitseisen. Of u nu taakgericht, resultaatgericht of vanuit een ander uitgangspunt functies gaat beschrijven, deze handleiding geeft houvast bij het beschrijven van de verschillende onderdelen. We gaan ook in op de criteria voor compacte, organieke en generieke functiebeschrijvingen om te komen tot een compact functiehuis.

Verkrijgbaar via het klantportaal

 

 

Beoordelen en belonen in de zorg: Een blijk van waarderingEen blijk van waardering

Hoe kunnen resultaatgerichte beschrijvingen en/of competentieprofielen als basis dienen voor beoordelen? Welke mogelijkheden zijn er om onderscheid te maken in beloning tussen medewerkers? In deze publicatie de bevindingen van ons literatuuronderzoek naar beoordelen en belonen, aangevuld met onze ervaringen in de praktijk. Daarnaast reiken we een door FWG ontwikkeld beoordelingsinstrument aan.

Verkrijgbaar via het klantportaal

 

 

cover strategische waaier

Strategisch adviseren voor HR-professionals

Deze compacte waaier is voor HR-professionals op weg naar strategisch sparringpartner voor bestuur en management. Het geeft antwoord op vragen als: welke verschuiving in rol, taken, deskundigheid, attitude en vaardigheden is er nodig om toegevoegde waarde te bieden op strategisch niveau en hoe kun je je impact vergroten? De waaier biedt o.a. methodisch raamwerk, modellen, checklists en tips. Elke kaart beschrijft een onderwerp; op de voorzijde de essentie en tips, op de achterzijde een verdieping en/of checklist.

Verkrijgbaar via het klantportaal

 

Unknown

Trendrapport Caribisch gebied: Monitor op ontwikkelingen in de zorg

Dit FWG Trendrapport is het eerste dat de ontwikkelingen in de zorg in het Caribisch gebied in samenhang beschrijft. Het brengt de specifieke achtergrond en organisatie van de zorg op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Curaçao, Aruba en Sint Maarten in kaart en geeft zicht op de ontwikkelingen in de zorg. Belangrijke thema’s die aan bod komen: public health en preventie, medische uitzendingen, ‘vergeten groepen’, eerstelijnszorg en ketenzorg en kwaliteit en arbeidsmarkt.

*M.u.v. het FWG Trendrapport: deze is ook te bestellen.