Reglement Nationale HR Zorg Award 2019

Artikel 1: Voorwaarden van deelname
1.1. Deelname staat open voor iedereen die werkzaam is in of voor de zorg.
1.2. Inzenden kan tot en met 14 augustus 2019 (verlengd tot 19 augustus, 14.00 uur).
1.3. Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van dit reglement en gaan hiermee akkoord.
1.4. Medewerkers van FWG Progressional People en de organisaties waar de juryleden werkzaam zijn, zijn uitgesloten van deelname.

Artikel 2: Beoordelingscriteria
2.1. Het project of idee dat wordt ingezonden wordt beoordeeld op een aantal kwalitatieve aspecten, zoals: mate van innovatie, originaliteit, levensvatbaarheid, bereikte resultaten en duurzaamheid.
2.2. Het juryrapport betreffende de prijswinnaar is door een ieder op te vragen.
2.3. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Artikel 3: Rechten
FWG Progressional People verwerft het recht de inzendingen in te zetten voor publicatie in vakmedia en eigen communicatiekanalen. De inzender vrijwaart FWG Progressional People van alle aanspraken van derden wegens inbreuk op auteursrechten.

Artikel 4: Inzending
4.1. De inzending bestaat uit het ingevulde inschrijfformulier op www.hrzorgaward.nl het liefst aangevuld met een projectplan en de projectresultaten.
4.2. Van de ontvangst van de inzending krijgt de inzender een bevestiging toegestuurd.
4.3. De inzending moet uiterlijk 14 augustus 2019 (verlengd tot 19 augustus, 14.00 uur) bij FWG Progressional People binnen zijn.
4.4. De nominaties worden eind augustus, begin september bekend gemaakt via de communicatiekanalen van FWG Progressional People en zorgmedia. De prijswinnaar wordt op 1 oktober 2019 bekend gemaakt tijdens het HR-event van FWG Progressional People.

Artikel 5: Medewerking
5.1. Inzenders en personen die zijn voorgedragen kunnen door de juryleden worden gebeld voor vragen ter aanvulling op de inzending.
5.2. Van de genomineerden wordt medewerking verwacht ten aanzien van de communicatie over de genomineerde projecten. Een filmpje in de organisatie, een foto of een interview voor een vakmedia.
5.3. Genomineerden zijn, minimaal met een collega, aanwezig tijdens de prijsuitreiking op 1 oktober 2019 in Almere

Artikel 6: De prijs
6.1. Een onafhankelijke vakjury, bestaande uit vijf leden, kiest de winnaar.
6.2. De jury heeft het recht om bij onvoldoende niveau van de inzendingen te besluiten om geen prijs uit te reiken.
6.3. De winnaar gekozen door de jury ontvangt een speciaal voor deze award ontworpen bokaal. Daarnaast krijgt de winnende organisatie ondersteuning van FWG Progressional People ter waarde van 10.000 euro, om de plannen verder uit te werken of opvolging te geven. Deze ondersteuning moet binnen één jaar na de prijsuitreiking worden gestart.
6.5 De publiekswinnaar ontvangt een (andere) award.
6.4. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens het HR-event van FWG Progressional People op 1 oktober 2019.

Artikel 7: Slotbepaling
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de jury.

Word een 'Master of SPP'!

Breng in één dag uw bagage over SPP op hoog niveau. Krijg een inkijkje in de mindset van een bestuurder, toezichthouder, rekenmeester, onderzoeker en beleidsmaker. Zo kunt u terug in uw organisatie de waarde van SPP aan uw eigen stakeholders beter overbrengen.

Aanmelden

De nieuwe 'Wetenswaardig' is uit!

Wetenswaardig is het relatiemagazine van FWG, dat we twee keer per jaar uitgeven. Hierin leest u nieuws, best practices bij klanten en achtergronden bij onze dienstverlening. In deze editie o.a. het verhaal van Paul Raaijmakers, Chief Happiness Officer bij St. Anna Zorggroep.

Lees verder

Hét HR-event voor de zorg

Wat maakt een organisatie aantrekkelijk om voor te werken? In de ‘war for talent’ gaat veel aandacht uit naar het werven van nieuwe mensen. Minstens zo belangrijk als het aantrekken van mensen is het behoud! Toporganisaties vertellen over wat zíj doen in het kader van magnetisch werkgeverschap.

Lees verder