Rekenkundig inzicht

Blijf de toekomst een stap voor

Hoe kunnen ze in De Bilt het weer voorspellen? Door zoveel mogelijk data te verzamelen! Wind, temperatuur, neerslag, zonnestraling, luchtdruk, etc. worden continu gemeten. En aan de hand van die metingen worden analyses en voorspellingen gedaan. Met uw personeelsbestand kunt u precies hetzelfde doen. Inzicht krijgen in mogelijke verbanden en prognoses voor de toekomst maken. Alleen door vooruit te kijken, kunt u voorkomen dat (mogelijk voorspelbare) periodes van tekorten en overschotten zich herhalen.

De term strategische personeelsplanning is een containerbegrip, dat in de praktijk uiteen valt in vele aspecten. SPP heeft zowel een kwalitatieve als kwantitatieve kant. Wat betreft het rekenkundige aspect kunnen wij u ondersteunen met bijvoorbeeld:

Wilt u meer weten over de rekenkundige kant van strategische personeelsplanning?
Neem contact op met het FWG Servicepunt via 030-2669 400 of direct met senior adviseur Onno Verbaas.

Nieuw praktijkvoorbeeld: Helpende plus

Wij stuiten regelmatig op functies die al wel in de zorg voorkomen, maar (nog) niet als ijkfunctie in het FWG-systeem opgenomen kunnen worden. Om u toch te helpen met de beschrijving, hebben wij praktijkvoorbeelden opgesteld. Nét gepubliceerd: de helpende plus!

Bekijk de praktijkvoorbeelden

Publicatie 10 jaar trendonderzoek in de zorg

Tien trends en tien experts-van-het-eerste-uur: hoe kijken zij terug op hun uitspraken van tien jaar geleden? En wat is volgens hen de waarde van trendonderzoek? Tien jaar na het verschijnen van het eerste trendrapport hebben wij deze inkijkjes in verleden en heden gebundeld in één publicatie.

Bestellen

Tijdelijke expertise nodig?

Graag stellen we aan u voor: Experts on demand, de zzp’ers van FWG Progressional People. U kunt hen inzetten bij het ontwikkelen van strategisch HR-beleid, een verandertraject of fusie. Maar ook bij vraagstukken rondom flexibele personeelsinzet, duurzame inzetbaarheid, management development, conflictbeheersing of arbeidsrecht.

Bekijk de profielen