Stichting FWG

Expert in functiewaardering

Stichting FWG doet doorlopend onderzoek naar trends en ontwikkelingen in de zorg, en de effecten daarvan op branches, organisaties en functies. Daardoor weten wij alles over het werken in de zorg, nu en in de toekomst. Wij ontwikkelen, onderhouden en optimaliseren de applicaties voor het waarderen en indelen van functies voor de zorgsector. We zijn indirect verantwoordelijk voor een rechtvaardige verdeling van de totale loonsom in de sector.

Wij zijn van en voor de zorg

Stichting FWG is onafhankelijk en heeft geen winstoogmerk. Bij ons jaarlijkse reguliere functieonderzoek worden wij beoordeeld en geadviseerd door sociale partners in de zorg (NVZ, de Nederlandse GGZ, VGN en ActiZ aan werkgeverszijde en FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, NU 91 en FBZ aan werknemerszijde). Stichting FWG kent een raad van toezicht, met vertegenwoordigers uit de zorgbranches.

FWG. De zorg vooruit.

Ons doel is om de zorg vooruit te helpen. Daarom delen we al onze kennis en data via de content van ons functiewaarderingssysteem en in publicaties als het FWG Trendrapport en de HR Trendmonitor Zorg.