Teamkrachtsessie

Lessons learned duurzaam verankeren

In de teamkrachtsessie gaan teamleden met elkaar in gesprek over de uitkomsten van het Veerkrachtonderzoek, waardoor er ruimte komt voor het delen van zowel persoonlijke als teamervaringen. Zij die aan de frontlinie hebben gestaan om het welzijn en de gezondheid van haar cliënten of patiënten zoveel mogelijk te waarborgen en te optimaliseren zijn nu zelf het middelpunt. Door even stil te staan komt er ruimte voor vooruitgang. De sessie heeft dan ook als doel om er als team sterker uit te komen en de geleerde lessen om te zetten in acties die niet alleen het persoonlijk welzijn, maar ook de samenwerking en werkprocessen kunnen verbeteren.

We starten met het Veerkrachtonderzoek: uw teamleden vullen individueel de vragenlijst ‘Veerkracht en groei‘ in. U ontvangt een rapport over de teamveerkracht, waarin de belangrijkste spanningsbronnen en de energiebalans naar voren komen. Deze resultaten dienen als input voor de teamsessie, die wij samen met u voorbereiden.

De nieuwe inzichten, ervaringen, innovaties en krachten van het team worden in de sessie direct vertaald naar concrete acties voor de toekomst, waarbij het team zelf de regie heeft. Op die manier is het team in staat de veerkracht en energie als team duurzaam te versterken.

Desgewenst kunnen er aanvullend op individueel niveau terugkoppelgesprekken worden gevoerd door FWG Progressional People om de persoonlijke resultaten van de vragenlijst toe te lichten en inzicht te geven in een eventueel gewenst vervolg zoals individuele coaching.

Neem voor meer informatie contact op met Liesbeth Heuts, senior adviseur en psycholoog bij FWG Progressional People via 030-2669 463 of lheuts@fwg.nl of met Barbara de Jong, eveneens senior adviseur en psycholoog bij FWG Progressional People via 030-2669 429 of bdejong@fwg.nl.

Veerkrachtige teams, tijdens en na corona

Om zorgprofessionals in en buiten de frontlinie mentaal gezond te houden en uitval te voorkomen, is monitoring en begeleiding nu meer dan ooit essentieel. Om leidinggevenden en teamcoaches te ondersteunen bij de begeleiding van hun teams tijdens en na de indringende periode rondom corona, biedt FWG Progressional People nu ‘Veerkrachtige teams’.

Lees verder

Hoe verandert corona het werken in de zorg?

Met ruim 10 jaar ervaring in het doen van trendonderzoek in de zorg hebben we een krachtige basis om de huidige triggers, trends en ontwikkelingen te duiden. Hiermee willen we inzicht geven in deze ontwikkelingen zodat zorgorganisaties hierop kunnen anticiperen. Daarom publiceren we dit jaar een reeks essays over de belangrijkste ontwikkelingen, met als eerste thema: ‘Onder druk wordt alles vloeibaar. Hoe willen we dat het stolt?’

DOWNLOAD ESSAY #1

Helpende hand op HR nodig?

Tienduizenden mensen hebben zich aangemeld om het primaire proces te ondersteunen. Maar wij kunnen ons goed voorstellen dat ook uw HR-afdeling een hectische tijd doormaakt. Heeft u een paar extra handjes nodig? Neem dan gerust contact op met FWG Progressional People.

Lees verder