Teamontwikkeling

In je eentje verander je een organisatie niet. Niet als medewerker, en ook niet als manager. Teams hebben wel die veranderkracht en invloed op cultuur. Ze zijn de sleutel tot organisatieontwikkeling.

Zelfsturende teams

Er zijn verschillende transities die een stevigere positie vragen van teams binnen een organisatie. De eerste is de transitie naar zelforganisatie. Een andere belangrijke verschuiving is de benadering van organisaties als levende systemen, waarin teams elkaar vanuit hun eigen kracht versterken. Investeren in de positie en de ontwikkeling van teams is daarmee belangrijker geworden.

Ontwikkelingsgerichte benadering

De ontwikkelingsgerichte benadering is een methodiek voor teamontwikkeling. In een gestructureerde dialoog bespreken teamleden samen hun teamidentiteit, teamontwikkelthema’s en de spelregels waarmee zij ze samenwerken. Ze verbinden inzichten aan resultaatafspraken en bespreken hoe ze elkaars talenten inzetten, zodat ze zich als professionals én als team duurzaam kunnen ontwikkelen.

Wij kunnen hierbij ondersteunen met:

  • Feedback in Teamverband (FIT), waardoor teams het individueel functioneren in teams bespreekbaar leren maken en daarmee tegelijkertijd aan teamontwikkeling doen.
  • Teamscans, die inzicht geven in de teamidentiteit of de mate van zelfsturing.
  • Teamsessies waarin we, eventueel via Ontwikkelcirkels®, talenten leren waarderen en benutten binnen het team.
  • Teamtraining of teamcoaching, waarin we specifieke teamcompetenties ontwikkelen.

Heeft u een vraag over teamontwikkeling? Neem rechtstreeks contact op met Eveline Hadewegg Scheffer.

Nieuw praktijkvoorbeeld: Helpende plus

Wij stuiten regelmatig op functies die al wel in de zorg voorkomen, maar (nog) niet als ijkfunctie in het FWG-systeem opgenomen kunnen worden. Om u toch te helpen met de beschrijving, hebben wij praktijkvoorbeelden opgesteld. Nét gepubliceerd: de helpende plus!

Bekijk de praktijkvoorbeelden

Publicatie 10 jaar trendonderzoek in de zorg

Tien trends en tien experts-van-het-eerste-uur: hoe kijken zij terug op hun uitspraken van tien jaar geleden? En wat is volgens hen de waarde van trendonderzoek? Tien jaar na het verschijnen van het eerste trendrapport hebben wij deze inkijkjes in verleden en heden gebundeld in één publicatie.

Bestellen

Tijdelijke expertise nodig?

Graag stellen we aan u voor: Experts on demand, de zzp’ers van FWG Progressional People. U kunt hen inzetten bij het ontwikkelen van strategisch HR-beleid, een verandertraject of fusie. Maar ook bij vraagstukken rondom flexibele personeelsinzet, duurzame inzetbaarheid, management development, conflictbeheersing of arbeidsrecht.

Bekijk de profielen