Tech Impact Scan in 10 stappen

Unieke methodiek

Om de impact van technologie op werk inzichtelijk te maken, heeft FWG Progressional People de Tech Impact Scan ontwikkeld. Wij beschikken over veel kennis van functies in de zorg. De afgelopen jaren is er gewerkt aan het digitaal ontsluiten van al die informatie. Van een grote hoeveelheid functiebeschrijvingen in geschreven tekst, is geïntegreerde, dynamische data gemaakt. Duizenden functies zijn naar een gemeenschappelijke set van taken vertaald. Bovendien zijn kennis en vaardigheden aan alle taken gekoppeld, en functies en taken zijn gekoppeld aan verwachte ontwikkelingen. Met behulp van deze tool kunnen we een Tech Impact Scan uitvoeren op een personeelsbestand van een zorgorganisatie of van een specifiek team.

De methodiek bestaat uit 10 stappen:

  1. Selectie van technologie
  2. Selectie van team/afdeling/functies
  3. Per functie de taken in beeld
  4. Check taken, toevoegen eventueel ontbrekende taken
  5. Hoeveel tijd per taak huidige situatie (normtijden)
  6. Beoordeling effect technologie op huidige taken voor de nieuwe situatie
  7. Toevoegen nieuwe taken door technologie
  8. Nieuwe normtijden bij de taken in de nieuwe situatie
  9. Doorrekenen van het effect op taken en analyse naar functies
  10. Nadenken over logische herverdeling taken in het team

Op basis van uw wensen en behoeften stellen we aan het begin van het project een aantal uitgangspunten vast. Aan u de keuze of u de Tech Impact Scan zo generiek mogelijk wilt laten uitvoeren, of wilt inzoomen op specifieke technologische veranderingen die (mogelijk) doorgevoerd gaan worden in uw organisatie. En of u uw gehele personeelsbestand hierbij wilt meenemen, of wilt inzoomen op één of meer specifieke teams, functies en/of cliëntgroepen. Wat ons betreft is alles mogelijk.

Nieuw praktijkvoorbeeld: Helpende plus

Wij stuiten regelmatig op functies die al wel in de zorg voorkomen, maar (nog) niet als ijkfunctie in het FWG-systeem opgenomen kunnen worden. Om u toch te helpen met de beschrijving, hebben wij praktijkvoorbeelden opgesteld. Nét gepubliceerd: de helpende plus!

Bekijk de praktijkvoorbeelden

Publicatie 10 jaar trendonderzoek in de zorg

Tien trends en tien experts-van-het-eerste-uur: hoe kijken zij terug op hun uitspraken van tien jaar geleden? En wat is volgens hen de waarde van trendonderzoek? Tien jaar na het verschijnen van het eerste trendrapport hebben wij deze inkijkjes in verleden en heden gebundeld in één publicatie.

Bestellen

Tijdelijke expertise nodig?

Graag stellen we aan u voor: Experts on demand, de zzp’ers van FWG Progressional People. U kunt hen inzetten bij het ontwikkelen van strategisch HR-beleid, een verandertraject of fusie. Maar ook bij vraagstukken rondom flexibele personeelsinzet, duurzame inzetbaarheid, management development, conflictbeheersing of arbeidsrecht.

Bekijk de profielen