Tech Impact Scan

Wat is de invloed van technologie op functies en taken?

Technologie zal komende jaren grote impact hebben op de zorg. Maar nog onduidelijk is hoe het werk van zorgmedewerkers verandert door technologie. Er zullen taken verdwijnen en er zullen nieuwe taken bij komen. Maar welke functies precies veranderen, en om hoeveel werk het gaat, daar hebben zorgorganisaties vaak nog geen helder antwoord op. En juist deze vraag houdt veel organisaties bezig. Want met meer zicht op effecten van technologie op het werk, kun je als zorgorganisatie een toekomstbestendige personeelsplanning maken.

Weet u welke technologie beschikbaar is voor uw zorgproces en/of doelgroep? Op aanvraag kan FWG hier onderzoek naar doen. Daarnaast hebben wij een unieke methode ontwikkeld, de ‘Tech Impact Scan’. Hiermee kunnen we in kaart brengen hoe technologie het werken in uw organisatie, tot op functie- en taakniveau, verandert. De Tech Impact Scan geeft uw organisatie antwoord op vragen als:

 • Welke taken gaan verdwijnen?
 • Welke taken veranderen er?
 • En welke nieuwe taken en werkzaamheden komen erbij?
  Over hoeveel werk (kwantitatief) hebben we het dan? En bij welke functies? Wat betekent dat voor (de verschillende) zorgprofessionals in termen van verandering in taken en formatie?
 • Welke kennis en vaardigheden hebben onze zorgprofessionals straks nodig? 
  Zijn dat vooral digitale vaardigheden? Of ook competenties zoals nieuwsgierigheid, reflectieve vermogens en flexibiliteit? Welke opleidingen, aanvullende scholing en/of (opleidings)strategie kunnen we daarvoor inzetten?
 • Hoe kan mijn organisatie met het huidige personeelsbestand anticiperen op zorgtechnologie? 
  Hoe is het nieuwe takenpalet het beste onder bestaande medewerkers te verdelen? Welke functies kunnen worden samengevoegd of opgesplitst? Zijn er wellicht nieuwe functies nodig om een logische en fijne verdeling van werk binnen teams te realiseren? En vanuit welke principes willen we het werk mét technologie organiseren?

PLAN VAN AANPAK

De Tech Impact Scan is een unieke methodiek in 10 stappen.

Op basis van uw wensen en behoeften stellen we aan het begin van het project een aantal uitgangspunten vast. Aan u de keuze of u de Tech Impact Scan zo generiek mogelijk wilt laten uitvoeren, of wilt inzoomen op specifieke technologische veranderingen die (mogelijk) doorgevoerd gaan worden in uw organisatie. En of u uw gehele personeelsbestand hierbij wilt meenemen, of wilt inzoomen op één of meer specifieke teams, functies en/of cliëntgroepen. Wat ons betreft is alles mogelijk.

opbrengsten

Met behulp van de Tech Impact Scan krijgt u zicht op verdwijnende taken en kennis over benodigde toekomstige vaardigheden en competenties van uw medewerkers. Daarmee kunt u beter anticiperen op de toekomst en komen tot een ‘tech-proof’ strategische personeelsplanning.

Naar aanleiding van de Tech Impact Scan kunt u ook een businesscase maken: moet uw organisatie wel of niet investeren in technologie? Kunt u met behulp van technologie, bij gelijkblijvende formatie, de groeiende zorgvraag opvangen? En op welke technologische mogelijkheden kunt u het beste inzetten, bijvoorbeeld monitoring op afstand, leefcirkels met sensoren en GPS-trackers, een automatische beddenwasstraat, QR-codes op apparaten, of een robot in de apotheek?

Bijkomend voordeel, is dat u met een dergelijk verkennend onderzoek via aansprekende werkvormen inzicht krijgt in hoe het werk kan/moet veranderen door technologie. U kunt ervoor kiezen om medewerkers bij het proces te betrekken, of de verkenning (eerst) door HR te laten doen. U bepaalt welke stakeholders in uw organisatie meegenomen worden in het proces.

Hoe verandert technologie het werken in úw organisatie?

Heeft u interesse in een Tech Impact Scan? Wij komen u graag meer vertellen over deze methodiek, eventueel voorafgegaan door een inspiratiesessie over ontwikkelingen in de zorg, technologie en hoe technologie het werken beïnvloedt.

Voor meer informatie en ondersteuning kunt u contact opnemen met het FWG Servicepunt via 030-2669 400 of direct met senior adviseur Onno Verbaas.

Of

 

 

Nieuw praktijkvoorbeeld: Helpende plus

Wij stuiten regelmatig op functies die al wel in de zorg voorkomen, maar (nog) niet als ijkfunctie in het FWG-systeem opgenomen kunnen worden. Om u toch te helpen met de beschrijving, hebben wij praktijkvoorbeelden opgesteld. Nét gepubliceerd: de helpende plus!

Bekijk de praktijkvoorbeelden

Publicatie 10 jaar trendonderzoek in de zorg

Tien trends en tien experts-van-het-eerste-uur: hoe kijken zij terug op hun uitspraken van tien jaar geleden? En wat is volgens hen de waarde van trendonderzoek? Tien jaar na het verschijnen van het eerste trendrapport hebben wij deze inkijkjes in verleden en heden gebundeld in één publicatie.

Bestellen

Tijdelijke expertise nodig?

Graag stellen we aan u voor: Experts on demand, de zzp’ers van FWG Progressional People. U kunt hen inzetten bij het ontwikkelen van strategisch HR-beleid, een verandertraject of fusie. Maar ook bij vraagstukken rondom flexibele personeelsinzet, duurzame inzetbaarheid, management development, conflictbeheersing of arbeidsrecht.

Bekijk de profielen