Waardecreatie vertaald in functiebeschrijvingen

Niet de taak, maar waardecreatie centraal

Hoe voeg je in jouw functie waarde toe voor de cliënt? Dit uitgangspunt vormde de leidraad in de nieuwe functiebeschrijvingen van de Tilburgse Amarant Groep. ‘Het werden écht nieuwe beschrijvingen. Niet de taak, maar waardecreatie voor onze cliënten staat daarin centraal.’

De aanpak: waardecreatie vertalen in 14 functies
Samen met FWG, de managers en klankbordgroepen van medewerkers heeft Amarant Groep het aantal begeleidersfuncties teruggebracht tot 14. Zonder onderscheid te maken in doelgroepen, en in woorden die herkenbaar zijn voor de begeleiders. ‘We hebben écht nieuwe beschrijvingen gemaakt’, vertelt Marjolein Soogelée. ‘Niet de taak, maar waardecreatie voor de cliënt staat daarin centraal. Het was even zoeken naar de juiste formuleringen, want wij wilden een stap verder gaan dan resultaatgerichte beschrijvingen. De vraag was steeds: welke waarde voegt jouw activiteit, jouw resultaat toe voor de cliënt? Door de resultaten en waardecreatie te benoemen, sluiten de beschrijvingen goed aan bij onze praktijk: cliëntgericht (samen)werken in krachtige teams.’

Het resultaat: ruimte voor eigen regie en zelfredzaamheid
Het is voor medewerkers mooi dat de functiebeschrijving nu ook teruggaat naar de bedoeling van hun vak. Het geeft ze de ruimte om strategische waarden als zelfredzaamheid of eigen verantwoordelijkheid op een eigen manier in te vullen, vanuit hun eigen professionaliteit. ‘Een volgende stap is dat we samen met de begeleiders aan de slag gaan met de competentieprofielen. Hoe voeg je waarde toe voor je cliënt? Wat doe je? Welk gedrag hoort daarbij? FWG vertaalt hun woorden en de voorbeelden uit de praktijk vervolgens naar kenmerkende, onderscheidende competenties.’

Wilt u meer weten over nieuwe functiebeschrijvingen of competentieprofielen? Neem contact op met senior adviseur Ernst Roemer.