Ruim 200 talentenscans bij Cordaan

'Talentenscans geven persoonlijk begeleiders Cordaan richting'

Een nieuw functieprofiel voor persoonlijk begeleiders leidde bij de Amsterdamse zorgorganisatie Cordaan tot ruim 200 talentenscans. Manager HR Elvira van Dusseldorp is blij dat ze voor deze interventie heeft gekozen.

Waarom talentenscans?

‘De zorg is veranderd en dat vraagt ook van onze begeleiders een andere rol. Na een inventarisatie onder medewerkers, managers, cliënten en verwanten heeft Progressional People een functieprofiel gemaakt met een vertaling naar capaciteiten en gedrag. We kregen daardoor behoefte aan een objectief beeld van de cognitie, balans en competenties van onze persoonlijk begeleiders.’

Wat vonden de begeleiders ervan?

‘Dat is bij zulke trajecten heel dubbel. Iedereen realiseert zich dat er een kwaliteitsslag nodig is, en medewerkers waarderen het dat we liever in hen investeren dan mensen van buiten aantrekken. Maar tegelijkertijd vinden mensen zulke processen eng. Uiteindelijk vonden ze de diepte-interviews, door een adviseur/psycholoog van Progressional People, en de persoonlijke terugkoppeling heel waardevol. Het was voor medewerkers een moment om bewust stil te staan bij hun talent, balans en ontwikkeling.’

Wat heeft het jullie opgeleverd?

‘Meer dan ik had verwacht. De medewerkers zijn zich tijdens dit proces bewust geworden waar ze staan en wat nodig is voor de toekomst. Daarnaast hebben we samen met de Hogeschool van Amsterdam een hbo-basisopleiding en vier masterclasses op maat ontwikkeld, gericht op de competenties uit het nieuwe profiel. Ons subjectieve beeld is bovendien bevestigd met data, waardoor we de ontwikkeling ook kunnen blijven volgen in jaarcycli.’

Nieuw praktijkvoorbeeld: Helpende plus

Wij stuiten regelmatig op functies die al wel in de zorg voorkomen, maar (nog) niet als ijkfunctie in het FWG-systeem opgenomen kunnen worden. Om u toch te helpen met de beschrijving, hebben wij praktijkvoorbeelden opgesteld. Nét gepubliceerd: de helpende plus!

Bekijk de praktijkvoorbeelden

Publicatie 10 jaar trendonderzoek in de zorg

Tien trends en tien experts-van-het-eerste-uur: hoe kijken zij terug op hun uitspraken van tien jaar geleden? En wat is volgens hen de waarde van trendonderzoek? Tien jaar na het verschijnen van het eerste trendrapport hebben wij deze inkijkjes in verleden en heden gebundeld in één publicatie.

Bestellen

Tijdelijke expertise nodig?

Graag stellen we aan u voor: Experts on demand, de zzp’ers van FWG Progressional People. U kunt hen inzetten bij het ontwikkelen van strategisch HR-beleid, een verandertraject of fusie. Maar ook bij vraagstukken rondom flexibele personeelsinzet, duurzame inzetbaarheid, management development, conflictbeheersing of arbeidsrecht.

Bekijk de profielen