Middelbare school profiteert van ervaren FWG-adviseurs

"Tot nu toe geen enkel officieel bezwaar!"

Het functiehuis herzien? Daar wagen wij ons niet aan want dat geeft altijd gedoe! Die reactie kreeg Sjouke Hilgerink, personeelsmanager bij Het Erasmus openbare scholengemeenschap in Almelo, steevast als zij aan collega-middelbare scholen vertelde dat ze aan de slag ging met hun functiehuis. Maar niets was minder waar. “Ik ben zo trots op hoe we dit samen met FWG hebben gedaan. We hebben tot nu toe geen enkel officieel bezwaar gehad op de nieuwe functiebeschrijvingen en indelingen!”

Iedereen kent FWG natuurlijk van functiewaardering in de zorg. Maar weinig mensen weten dat FWG dezelfde expertise ook voor de onderwijsbranche kan inzetten. Sjouke: “We hebben aanvankelijk meerdere partijen uitgenodigd die kennis hebben van FUWASYS, het functiewaarderingssysteem voor overheid en onderwijs. FWG was de enige die de kennis had én voldoende mankracht om nieuwe functiebeschrijvingen en indelingen voor ons te maken.”

De quickscan van FWG sprak me erg aan

Eerste terugkoppeling vanuit quickscan
Sjouke was bovendien nieuwsgierig naar hoe FWG naar hun onderwijsorganisatie zou kijken. “Ons functiehuis dateerde van 2004. In die zestien jaar zijn nieuwe staffuncties ontstaan en veel beschrijvingen van ondersteunende functies matchten niet meer met de werkzaamheden in de praktijk. Het was dus hoog tijd om alle ondersteunende functies te onderzoeken en opnieuw te beschrijven en in te delen. Het sprak me erg aan dat FWG een eerste terugkoppeling op ons functiehuis kon geven naar aanleiding van een quickscan. Ik heb altijd al het gevoel dat wij in het onderwijs de zorgbranche volgen. Daarom was ik benieuwd met welke bevindingen zo’n gerenommeerde instantie als FWG zou komen en of dat aansloot op onze ideeën over ons functiehuis.”

Persoonlijk interview basis voor functiebeschrijving
FWG-adviseurs Marleen Davelaar en Fleur Schreuders mochten de klus klaren. Een behoorlijk arbeidsintensief traject, want alle 77 staf- en ondersteunende medewerkers van Het Erasmus kregen in een persoonlijk interview de kans om te vertellen wat ze dagelijks doen. “Daar hebben we zoveel draagvlak mee gecreëerd!”, vertelt Sjouke enthousiast. “Medewerkers vonden het fijn dat zij zelf, samen met hun leidinggevende, de gelegenheid kregen om hun werkzaamheden toe te lichten.”

Vervolgens maakten Marleen en Fleur een conceptbeschrijving van de functie; een vertaling van het gesprek in een helder document waarbij ook heldere functiedoelstellingen werden geformuleerd. De FWG-adviseurs vonden het een uitdagend en leuk project. “Het onderwijs vertoont veel parallellen met de zorg”, vertelt Marleen. “Waar in de zorg de cliënt centraal staat, is dat in het onderwijs de leerling. Maar we kwamen ook voor ons onbekende functies tegen, zoals de conciërge die leerlingen aanspreekt op gedrag. Die functie vind je niet terug in het FWG-systeem. Heel leuk om te onderzoeken!”

Tot nu toe geen enkel officieel bezwaar!

Geen enkel bezwaar

Elke conceptbeschrijving werd uitvoerig bekeken en gecheckt door een teamleider, de directie en een GMR-lid. Daarna werd de beschrijving voorgelegd aan de betreffende medewerker. Sjouke: “We hebben er bewust voor gekozen om pas door te gaan naar de indelingsfase, nadat de medewerker zijn handtekening onder de beschrijving had gezet. Daarna ging het proces heel snel; we vertrouwden volledig op de expertise van FWG en namen hun indelingsvoorstel een-op-een over.” Met als resultaat: tot nu toe geen enkel officieel bezwaar tegen een functiebeschrijving of -indeling.

Het project was opgeknipt in twee delen. Inmiddels is de eerste fase helemaal afgerond. Daarin zijn alle enkelvoudige functies, functies die door één medewerker worden uitgeoefend, onderzocht, beschreven en ingedeeld. Op dit moment bevindt Het Erasmus zich in het staartje van de tweede en laatste fase, waarin de meervoudige functies zijn aangepakt. Sjouke licht toe: “We hebben net de laatste klankbordsessies achter de rug. Deze sessies deden we, steeds in aanwezigheid van Fleur en/of Marleen, met medewerkers die dezelfde functie bekleden, zoals roostermakers, schoonmakers of medewerkers ICT. We namen de beschrijving helemaal door en konden per onderdeel uitleggen hoe we tot de beschrijving zijn gekomen. Er was ook ruimte voor de medewerkers om aan te geven waar zij nog een wijziging wensten. Deze klankbordsessies waren erg verhelderend.”

We beschikken nu over een functiehuis dat jaren vooruit kan

Frisse blik nodig
Wat maakte het succes van dit functiehuistraject? “De ondersteuning van Marleen en Fleur, zonder twijfel”, vertelt Sjouke. “Dit hadden wij zelf niet gekund. En eigenlijk moet je dit als organisatie ook niet zelf wíllen doen. Vanwege belangenverstrengeling, maar ook omdat je een frisse blik nodig hebt. Laat ik duidelijk zijn, we hebben hier een behoorlijk budget voor vrijgemaakt. Investeren in toekomstbestendige functiebeschrijvingen, die ruimte geven voor groei, dat kost gewoon geld. Maar als ik dit project morgen weer moest opstarten, zou ik het precies zo doen. Door deze aanpak creëerden we draagvlak, waardoor we een heel gestroomlijnd project hebben doorlopen en nu beschikken over een functiehuis dat jaren vooruit kan.”

Veerkrachtige teams, tijdens en na corona

Om zorgprofessionals in en buiten de frontlinie mentaal gezond te houden en uitval te voorkomen, is monitoring en begeleiding nu meer dan ooit essentieel. Om leidinggevenden en teamcoaches te ondersteunen bij de begeleiding van hun teams tijdens en na de indringende periode rondom corona, biedt FWG Progressional People nu ‘Veerkrachtige teams’.

Lees verder

Helpende hand op HR nodig?

Tienduizenden mensen hebben zich aangemeld om het primaire proces te ondersteunen. Maar wij kunnen ons goed voorstellen dat ook uw HR-afdeling een hectische tijd doormaakt. Heeft u een paar extra handjes nodig? Neem dan gerust contact op met FWG Progressional People.

LEES VERDER

NIEUW: FWG TRENDRAPPORT VVT

Het FWG Trendrapport VVT geeft een helder en inspirerend overzicht van de meest richtinggevende trends en ontwikkelingen in de VVT-branche. Denk aan nieuwe zorgconcepten die het begrip ‘thuis’ verruimen, het werken vanuit een leefplezierkader, het streven naar maatwerk voor iedereen, het verpleeghuis als interventiecentrum, en de wens om zorg te voorspellen en te voorkomen.

Lees verder