Icare past FIT toe in eigen organisatie

Tijdens de masterclass Functioneringsgesprekken in Teamverband (FIT) werden Marieke Bosma (HR-adviseur) en Els Feenstra (manager) van Icare enthousiast om FIT in hun eigen organisatie toe te passen. “We waren op zoek naar een methode om het individuele functioneren binnen zelforganiserende teams vorm te geven."

“We waren op zoek naar een methode om het individuele functioneren binnen zelforganiserende teams vorm te geven, ook gezien de groter wordende span of control van de manager. FIT leek ons een goede manier om zowel het individuele functioneren als de teamgroei te versterken. Daarnaast kunnen zelfstandig werkende teams kwetsbaar zijn: als er een collega vertrekt, kan het team zo omvallen. FIT helpt om de cohesie te behouden.”

Waarom de methodiek FIT?

“Wat ons aansprak was dat FIT veel veiligheid biedt. Op de eerste plaats gaat de methodiek uit van de holistische benadering. Je neemt jezelf mee naar je werk en dit bepaalt wat je belangrijk vindt in het leven. Als iedereen dit stukje van elkaar te zien krijgt creëer je begrip. De methodiek biedt ook veiligheid omdat je hem stapsgewijs in het team kunt introduceren. Vervolgens bepaal je samen de spelregels en kun je elkaar makkelijk aanspreken als de ander zich daar niet aan houdt. Het nam niet weg dat het voor bepaalde deelnemers toch spannend was om persoonlijke ontwikkelpunten in te brengen en zich daarbij kwetsbaar op te stellen. Maar door deze angst ook weer bespreekbaar te maken in de groep, kwam er ruimte voor en verdween de angst.”

Hoe zag de voorbereiding eruit?

“We zijn met de ontwikkelcirkel aan de slag gegaan bij twee teams. Daar hebben we eerst de methodiek toegelicht. Aan het einde van de sessie hebben we een ‘go’ gevraagd van ieder teamlid. Een aantal teamleden heeft zich voorbereid om zijn ontwikkelvraagstuk te formuleren en na het vaststellen van de spelregels zijn we aan de slag gegaan.” Voor Els als facilitator was het van belang om stil te staan bij de verschillende rollen waarmee ze meerstemmig moet kunnen communiceren. Valentijn Spit heeft de aftrap gedaan in het eerste team om als facilitator het voorbeeld te geven. Het tweede team is begeleid door Els.

Hoe hebben de teamleden FIT ervaren?

Els: “Intens, confronterend, puur maar vooral erg zinvol. Er is meer begrip gekomen voor elkaar en het is duidelijk waar teamleden elkaar kunnen helpen en versterken. Vooraf was er in een team angst om door collega’s neergesabeld te worden. Maar door de goede afspraken vooraf gebeurde dat helemaal niet. De teams zeggen zelf veel beter samen te werken nu. Ongelooflijk wat twee sessies van elk vier uur kunnen doen! Afspraken zijn geborgd in het teamplan en individuele plannen en er is afgesproken dat we een keer per jaar een FIT sessie gaan doen. We gaan onze ervaringen en enthousiasme delen in de hele organisatie en hopen dat andere teams in de toekomst ook met FIT aan de slag gaan.”

Nieuw praktijkvoorbeeld: Helpende plus

Wij stuiten regelmatig op functies die al wel in de zorg voorkomen, maar (nog) niet als ijkfunctie in het FWG-systeem opgenomen kunnen worden. Om u toch te helpen met de beschrijving, hebben wij praktijkvoorbeelden opgesteld. Nét gepubliceerd: de helpende plus!

Bekijk de praktijkvoorbeelden

Publicatie 10 jaar trendonderzoek in de zorg

Tien trends en tien experts-van-het-eerste-uur: hoe kijken zij terug op hun uitspraken van tien jaar geleden? En wat is volgens hen de waarde van trendonderzoek? Tien jaar na het verschijnen van het eerste trendrapport hebben wij deze inkijkjes in verleden en heden gebundeld in één publicatie.

Bestellen

Tijdelijke expertise nodig?

Graag stellen we aan u voor: Experts on demand, de zzp’ers van FWG Progressional People. U kunt hen inzetten bij het ontwikkelen van strategisch HR-beleid, een verandertraject of fusie. Maar ook bij vraagstukken rondom flexibele personeelsinzet, duurzame inzetbaarheid, management development, conflictbeheersing of arbeidsrecht.

Bekijk de profielen