Laurentius Ziekenhuis bouwt een nieuw, toekomstgericht functiehuis

Een stevige basis voor gekwalificeerde medewerkers

Het Laurentius Ziekenhuis wil ook in de toekomst hoogwaardige zorg blijven bieden aan haar patiënten. Parallel aan de (ver)nieuwbouw van het Roermondse Ziekenhuis startte de HRM-afdeling daarom met de bouw van een toekomstgericht functiehuis met inspirerende loopbaanpaden.

De vraag: toekomstgericht functiehuis
‘Ons functiehuis was uitgegroeid tot zo’n 700 à 800 beschrijvingen. Ze waren te persoonsgebonden, niet transparant, lastig te onderhouden en vooral niet slagvaardig. Vanuit onze missie kregen we steeds meer behoefte aan resultaatgerichte, kwalitatief goede functiebeschrijvingen met een transparant beloningsgebouw. Ook wilden we dat onze kernfuncties landelijk herkenbaar werden.’

De aanpak: 170 functiebeschrijvingen, met ontwikkelpaden
‘FWG heeft ons functiehuis eerst teruggebracht tot zo’n 170 functies, daarna hebben we deze in Xelf aangevuld met onze missie, visie en kernwaarden. Een volgende stap is dat we competenties koppelen aan de beschrijvingen. Bovendien brengen we parallel aan dit proces samen met FWG de functies van de toekomst in kaart, die we eveneens toevoegen aan Xelf. Daardoor krijgen we niet alleen een flexibel en resultaatgericht functiehuis, maar ontstaat ook inzicht in toekomstige functies, gewenste competenties en ontwikkelmogelijkheden. Een stevige basis dus, voor goed gekwalificeerde medewerkers, voor jaargesprekken en voor het schetsen van loopbaanpaden.’

Het resultaat: een gedragen proces
‘Ik ben blij met mijn keuze voor FWG. Ik denk dat we met ‘zomaar’ een bureau nooit zo veel draagvlak hadden gekregen. Bij het aanpassen van het functiehuis groeit al snel de angst voor bezuinigingen en ontslagen. FWG is een gedegen, gecertificeerd bureau. Dat geeft vertrouwen. We doorlopen dit proces gestaag en zorgvuldig met afdelingsmanagers, teamleiders, OR en medewerkers. Kwaliteit blijft voorop staan. Daarbij ervaar ik FWG als een wandelende landelijke database. Ons beeld van een functie in de toekomst krijgt extra lading als ik het kan staven met landelijke ontwikkelingen en opleidingsmogelijkheden. FWG heeft die kennis, ook van functies en competenties in de toekomst.’

Meer over Xelf

Klik hier als u meer wilt weten over Xelf.

Wilt u meer weten over een toekomstgericht functiehuis? Neem contact op met adviseur en FWG-deskundige Frank van Riemsdijk.