Krachtig adviseurschap bij Pieter van Foreest

Een nieuwe strategie vroeg een andere rol van de adviseurs uit de centrale diensten. Adviseurs P&O, Opleidingen, Control en teammanagers namen deel aan de leerlijn Krachtig adviseurschap van FWG Progressional People. Paul Kramers, hoofd P&O en Helma Nederlof, Teammanager Opleidingen zijn blij met het resultaat.

Het huidige Pieter van Foreest, dat voorkomt uit een aantal fusies, had behoefte aan een aangescherpte visie en strategie voor de organisatie: waar willen we staan in 2020 en hoe komen we daar? De nieuwe strategie vroeg een andere rol van de adviseurs uit de centrale diensten: minder uitvoering en beheer, meer de rol van businesspartner. Adviseurs P&O, Opleidingen, Control en teammanagers namen deel aan de leerlijn Krachtig adviseurschap van FWG Progressional People. Paul Kramers, hoofd P&O en Helma Nederlof, Teammanager Opleidingen zijn blij met het resultaat.

Hoe ging het traject van start?
Paul: ”Met assessments hebben adviseurs inzicht gekregen van de verwachtingen die de organisatie stelt aan hun nieuwe rol. Uit de assessments werd ook duidelijk welke competenties de adviseurs al in huis hadden en waar ontwikkelpunten lagen. Op basis daarvan zijn er enkele adviseurs overgestapt naar een andere functie, omdat de nieuwe rol niet bij hen paste. Dat is ook goed, het moet een bewust keuze zijn om voor de nieuwe werkelijkheid te gaan. Vervolgens is er een programma ontwikkeld dat de adviseurs faciliteerde in hun ontwikkeling om stevig in het adviseurszadel te komen.”

Hoe werd de training ervaren?
Paul: “Je merkt dat de mensen van FWG Progressional People weten waar ze over praten en goed aanvoelen waar het bij ons om draait. Het assessment was op maat gemaakt. Tijdens het traject zijn de deelnemers door trainers Valentijn Spit en Eveline Hadewegg Scheffer goed begeleid. Er zat veel scherpte in de dialogen. Alles is besproken, er werd niets uit de weg gegaan.” Helma was betrokken bij de training voor Opleidingsadviseurs: “Valentijn creëerde een sfeer van veiligheid waardoor mensen zich kwetsbaar op konden stellen. De training was lekker interactief en was er veel ruimte voor eigen casuïstiek. Deelnemers waren enthousiast en kregen veel handvaten om met het geleerde in de praktijk aan de slag te gaan.”

Wat is het resultaat?
Helma: “De opleidingsadviseurs zijn gegroeid in hun rol en je ziet dat ze die rol ook pakken. Door het ontwikkelen van een teampitch kunnen ze om te beginnen heel goed aangeven wat de interne klant van hen kan verwachten en wat niet. Vervolgens hebben ze geleerd om niet meteen in oplossingen te denken maar eerst goed door te vragen en naar de vraag achter de vraag te luisteren. Ze hebben daarbij ook geleerd hoe je patronen kunt herkennen en waar nodig doorbreken. Het mooie is dat de opleidingsadviseurs, P&O-adviseurs én de managers een vergelijkbaar ontwikkeltraject hebben doorlopen, ieder met zijn eigen accenten die bij de functie horen natuurlijk. Hierdoor spreken ze dezelfde taal.”

Paul: “De investering die je in mensen doet is niet geheel vrijblijvend. We verwachten dat ze ook stappen zetten. Dat is voor een groot deel ook gebeurd. Enige tijd na het ontwikkeltraject is er een lunchbijeenkomst georganiseerd voor de centrale diensten en de klantorganisatie. Daar zijn collega’s uit de klantorganisatie gevraagd of zij het effect zien van het ontwikkeltraject en hoe ze de kwaliteit van de dienstverlening beoordelen. Reacties waren erg positief. Vroegere kritische geluiden waren verdampt. Met deze investering staat er een centrale dienst die strategisch en adviserend zijn rol pakt om bij te dragen aan de organisatiedoelstelling.”

Veerkrachtige teams, tijdens en na corona

Om zorgprofessionals in en buiten de frontlinie mentaal gezond te houden en uitval te voorkomen, is monitoring en begeleiding nu meer dan ooit essentieel. Om leidinggevenden en teamcoaches te ondersteunen bij de begeleiding van hun teams tijdens en na de indringende periode rondom corona, biedt FWG Progressional People nu ‘Veerkrachtige teams’.

Lees verder

Helpende hand op HR nodig?

Tienduizenden mensen hebben zich aangemeld om het primaire proces te ondersteunen. Maar wij kunnen ons goed voorstellen dat ook uw HR-afdeling een hectische tijd doormaakt. Heeft u een paar extra handjes nodig? Neem dan gerust contact op met FWG Progressional People.

LEES VERDER

NIEUW: FWG TRENDRAPPORT VVT

Het FWG Trendrapport VVT geeft een helder en inspirerend overzicht van de meest richtinggevende trends en ontwikkelingen in de VVT-branche. Denk aan nieuwe zorgconcepten die het begrip ‘thuis’ verruimen, het werken vanuit een leefplezierkader, het streven naar maatwerk voor iedereen, het verpleeghuis als interventiecentrum, en de wens om zorg te voorspellen en te voorkomen.

Lees verder