Promens Care vormt kernachtig functiehuis

Terug naar 6 basisfuncties voor zo’n 2.000 medewerkers

Promens Care en FWG slaagden erin 19 verschillende begeleidersfuncties in de ggz en gehandicaptenzorg terug te brengen tot 6 basisfuncties voor zo’n 2.000 medewerkers. Een uitdagend proces waarbij medewerkers uit het primaire proces zo veel mogelijk zijn betrokken.

De vraag: vereenvoudigen functiehuis
‘Als onderdeel van het grotere project ‘Versterken primair proces’ zijn we eind 2012 gestart met het vereenvoudigen van ons functiehuis. De kracht van onze organisatie is dat we verspreid over Drenthe en Groningen kleinschalige zorg bieden voor mensen met een beperking. De begeleidersfuncties waren toegeschreven naar alle verschillende smaken: ggz en gehandicaptenzorg, jeugd- en ouderenzorg, dagbesteding en woonlocaties, ambulante zorg en expertisecentra. Voor een transparant, kernachtig en toekomstgericht functiehuis wilden we al die smaken terugbrengen tot een klein aantal herkenbare basisfuncties.’

De aanpak: gefaseerd reduceren en bespreken basisfuncties
‘Samen met onze managers Zorg hebben we eerst een functiematrix opgesteld. Welke taakblokken horen bij elkaar, welke zijn verschillend? Samen met FWG kwamen we tot 6 kernfuncties: een huishoudelijk medewerker en de begeleiders A, B, C intramuraal, C extramuraal, en D. Stapsgewijs hebben we deze functies en hun resultaatgebieden besproken in het MT, met locatiehoofden, in 5 werkgroepen (met een samenstelling van twee locatiehoofden, vier begeleiders en een personeelsconsulent) en tot slot met groepen van zo’n 30 tot 70 medewerkers in zogenoemde ‘kerksessies’. Met de werkgroepen zijn we niet één, maar drie keer bij elkaar geweest. Je moet tenslotte ook feedback verwerken, uitzonderingsfuncties benoemen, addenda schrijven en de resultaten weer opnieuw bespreken. Tot de functies voor iedereen herkenbaar zijn.’

De succesfactor: de juiste mensen op het juiste moment verbinden
‘Het functiehuis is aanzienlijk vereenvoudigd. Dat was het doel. Daarbij hebben de managers het als een soepel proces ervaren. Dat stemt mij tevreden. Het was mijn taak om op het juiste moment de juiste mensen te betrekken en te informeren. We hebben bijvoorbeeld ook de tijd genomen om de personeelsconsulenten en bezwarencommissie goed te trainen. Joris, van FWG, was tijdens deze twee jaar een waardevolle, inhoudelijke sparringpartner. Vanaf het opstellen van de functiematrix en de presentatie van de functiebeschrijvingen tijdens medewerkersbijeenkomsten tot het voorbereiden van de bezwaarprocedures. We zochten elkaar op als het nodig was, en gingen daarna weer aan de slag. Dat werkte heel prettig.’

Veerkrachtige teams, tijdens en na corona

Om zorgprofessionals in en buiten de frontlinie mentaal gezond te houden en uitval te voorkomen, is monitoring en begeleiding nu meer dan ooit essentieel. Om leidinggevenden en teamcoaches te ondersteunen bij de begeleiding van hun teams tijdens en na de indringende periode rondom corona, biedt FWG Progressional People nu ‘Veerkrachtige teams’.

Lees verder

Helpende hand op HR nodig?

Tienduizenden mensen hebben zich aangemeld om het primaire proces te ondersteunen. Maar wij kunnen ons goed voorstellen dat ook uw HR-afdeling een hectische tijd doormaakt. Heeft u een paar extra handjes nodig? Neem dan gerust contact op met FWG Progressional People.

LEES VERDER

NIEUW: FWG TRENDRAPPORT VVT

Het FWG Trendrapport VVT geeft een helder en inspirerend overzicht van de meest richtinggevende trends en ontwikkelingen in de VVT-branche. Denk aan nieuwe zorgconcepten die het begrip ‘thuis’ verruimen, het werken vanuit een leefplezierkader, het streven naar maatwerk voor iedereen, het verpleeghuis als interventiecentrum, en de wens om zorg te voorspellen en te voorkomen.

Lees verder