Promens Care vormt kernachtig functiehuis

Terug naar 6 basisfuncties voor zo’n 2.000 medewerkers

Promens Care en FWG slaagden erin 19 verschillende begeleidersfuncties in de ggz en gehandicapten-zorg terug te brengen tot 6 basisfuncties voor zo’n 2.000 medewerkers. Een uitdagend proces waarbij medewerkers uit het primaire proces zo veel mogelijk zijn betrokken.

De vraag: vereenvoudigen functiehuis

‘Als onderdeel van het grotere project ‘Versterken primair proces’ zijn we eind 2012 gestart met het vereenvoudigen van ons functiehuis. De kracht van onze organisatie is dat we verspreid over Drenthe en Groningen kleinschalige zorg bieden voor mensen met een beperking. De begeleidersfuncties waren toegeschreven naar alle verschillende smaken: ggz en gehandicaptenzorg, jeugd- en ouderenzorg, dagbesteding en woonlocaties, ambulante zorg en expertisecentra. Voor een transparant, kernachtig en toekomstgericht functiehuis wilden we al die smaken terugbrengen tot een klein aantal herkenbare basisfuncties.’

 

De aanpak: gefaseerd reduceren en bespreken basisfuncties

‘Samen met onze managers Zorg hebben we eerst een functiematrix opgesteld. Welke taakblokken horen bij elkaar, welke zijn verschillend? Samen met FWG kwamen we tot 6 kernfuncties: een huishoudelijk medewerker en de begeleiders A, B, C intramuraal, C extramuraal, en D. Stapsgewijs hebben we deze functies en hun resultaatgebieden besproken in het MT, met locatiehoofden, in 5 werkgroepen (met een samenstelling van twee locatiehoofden, vier begeleiders en een personeelsconsulent) en tot slot met groepen van zo’n 30 tot 70 medewerkers in zogenoemde ‘kerksessies’. Met de werkgroepen zijn we niet één, maar drie keer bij elkaar geweest. Je moet tenslotte ook feedback verwerken, uitzonderingsfuncties benoemen, addenda schrijven en de resultaten weer opnieuw bespreken. Tot de functies voor iedereen herkenbaar zijn.’

 

De succesfactor: de juiste mensen op het juiste moment verbinden

‘Het functiehuis is aanzienlijk vereenvoudigd. Dat was het doel. Daarbij hebben de managers het als een soepel proces ervaren. Dat stemt mij tevreden. Het was mijn taak om op het juiste moment de juiste mensen te betrekken en te informeren. We hebben bijvoorbeeld ook de tijd genomen om de personeelsconsulenten en bezwarencommissie goed te trainen. Joris, van FWG, was tijdens deze twee jaar een waardevolle, inhoudelijke sparringpartner. Vanaf het opstellen van de functiematrix en de presentatie van de functiebeschrijvingen tijdens medewerkersbijeenkomsten tot het voorbereiden van de bezwaarprocedures. We zochten elkaar op als het nodig was, en gingen daarna weer aan de slag. Dat werkte heel prettig.’

Nieuw praktijkvoorbeeld: Helpende plus

Wij stuiten regelmatig op functies die al wel in de zorg voorkomen, maar (nog) niet als ijkfunctie in het FWG-systeem opgenomen kunnen worden. Om u toch te helpen met de beschrijving, hebben wij praktijkvoorbeelden opgesteld. Nét gepubliceerd: de helpende plus!

Bekijk de praktijkvoorbeelden

Publicatie 10 jaar trendonderzoek in de zorg

Tien trends en tien experts-van-het-eerste-uur: hoe kijken zij terug op hun uitspraken van tien jaar geleden? En wat is volgens hen de waarde van trendonderzoek? Tien jaar na het verschijnen van het eerste trendrapport hebben wij deze inkijkjes in verleden en heden gebundeld in één publicatie.

Bestellen

Tijdelijke expertise nodig?

Graag stellen we aan u voor: Experts on demand, de zzp’ers van FWG Progressional People. U kunt hen inzetten bij het ontwikkelen van strategisch HR-beleid, een verandertraject of fusie. Maar ook bij vraagstukken rondom flexibele personeelsinzet, duurzame inzetbaarheid, management development, conflictbeheersing of arbeidsrecht.

Bekijk de profielen