Ontwikkeling leiderschap en talent bij ’s Heeren Loo

Hoe ziet het leiderschap van de toekomst eruit en hoe kunnen we dat ontwikkelen? Dit was de centrale vraag die ten grondslag lag aan het programma Leiderschaps- en talentontwikkeling bij ’s Heeren Loo Midden Nederland. Regiodirecteur Roland Stavorinus en Anja Boone, een van de zes deelnemers en kwartiermaker bij ’s Heeren Loo blikken terug.

Wat was de aanleiding voor dit programma?
Roland: “In onze regio zat een aantal medewerkers waarvan we dachten: dit is managementpotentieel. Als we ze niet faciliteren in hun ontwikkeling, lopen ze weg. Bovendien wilden we vanuit de organisatie graag voorsorteren op de behoefte aan leidinggevenden in de toekomst. Uiteindelijk is de doelstelling bijgesteld. De ontwikkeling van de talenten van de professionals kwam voorop te staan. Je kunt op verschillende manier leider zijn. Je bent ook een leider als je een autoriteit bent op een bepaald gebied, waardoor je collega’s of cliënten verder helpt. Dat vonden we uiteindelijk belangrijker dan het “kweken” van de leidinggevenden van de toekomst.”

Hoe zag het programma eruit?
Samen met ’s Heeren Loo ontwikkelde FWG Progressional People een programma, bestaande uit o.a. een driedaagse rondom persoonlijk leiderschap en vijf blokken van twee dagen training. Geheel in de lijn van persoonlijk leiderschap lag er geen blauwdruk ten aanzien van vorm en inhoud. De zes deelnemers kozen de onderwerpen waarmee ze aan de slag wilden en op welke manier. Roland: “Sommigen worstelden in hun proces. Wat ik krachtig vond was dat de trainers Valentijn en Arjen Mol erkenning gaven aan de worsteling, maar niet met pasklare oplossingen kwamen. Ze stelden steeds maar de juiste vragen om de bron van kennis bij de deelnemers zelf aan te boren en ze op die manier weer een stapje verder te brengen.”

Wat is het resultaat?
Anja: “Voor mij was dit traject één groot bewustwordingsproces. Ik heb geleerd om heel dicht bij mezelf te blijven en ik communiceer daar ook helder over. Als ik even geen wind meer in de zeilen voel, pak ik de toolbox erbij die we gekregen hebben van Valentijn zodat ik, of juist mijn omgeving, weer verder kan. De instrumenten hebben we vervolgens ook zelf hebben leren toepassen op elkaar: coachingvaardigheden, storytelling, omgaan met weerstand, teamdynamiek en werken met de onderstroom. Al deze vaardigheden helpen me enorm bij het project waar ik nu mee bezig ben om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer naar betaald werk te leiden. Als je het lef hebt om de confrontatie met jezelf aan te gaan is het een prachtige kans om te groeien. Je kunt je omgeving daarna zoveel meer bieden!”

Nieuw praktijkvoorbeeld: Helpende plus

Wij stuiten regelmatig op functies die al wel in de zorg voorkomen, maar (nog) niet als ijkfunctie in het FWG-systeem opgenomen kunnen worden. Om u toch te helpen met de beschrijving, hebben wij praktijkvoorbeelden opgesteld. Nét gepubliceerd: de helpende plus!

Bekijk de praktijkvoorbeelden

Publicatie 10 jaar trendonderzoek in de zorg

Tien trends en tien experts-van-het-eerste-uur: hoe kijken zij terug op hun uitspraken van tien jaar geleden? En wat is volgens hen de waarde van trendonderzoek? Tien jaar na het verschijnen van het eerste trendrapport hebben wij deze inkijkjes in verleden en heden gebundeld in één publicatie.

Bestellen

Tijdelijke expertise nodig?

Graag stellen we aan u voor: Experts on demand, de zzp’ers van FWG Progressional People. U kunt hen inzetten bij het ontwikkelen van strategisch HR-beleid, een verandertraject of fusie. Maar ook bij vraagstukken rondom flexibele personeelsinzet, duurzame inzetbaarheid, management development, conflictbeheersing of arbeidsrecht.

Bekijk de profielen