’s Heeren Loo stimuleert persoonlijk leiderschap

Het leiderschapstraject van gehandicaptenzorgorganisatie ’s Heeren Loo beperkt zich niet tot managers en stafdiensten, maar doet ook een beroep op het persoonlijk leiderschap van medewerkers. Fleur Drexhage, regiodirecteur Noordwest, ziet het traject als ingang voor cultuurverandering.

Waarom trainen jullie alle medewerkers in leiderschap?

‘Omdat we ook leiderschap vragen van onze cliënten. Wij willen mensen met een verstandelijke beperking ondersteunen om hun leven in te vullen zoals zij dat willen. Wat kun je zelf, wat vind je moeilijk, waar word je blij van? Dat vraagt ook van medewerkers dat zij weten wat hun kracht is, wat ze lastiger vinden en waarom ze voor dit vak hebben gekozen.’

Waar zijn jullie begonnen?

‘In onze regio zijn we in juni 2016 gestart met een tweedaags leiderschapstraject voor MT-leden en de managers van de stafdiensten. De insteek was: ‘Wees leider van jezelf’. Wat is je kracht? Wat is je kwetsbaarheid? Waarom heb je ooit voor dit vak gekozen? Maar ook, wat vind je lastig, in welke situaties? Wat ik sterk vind aan de begeleiding van FWG Progressional People is dat er aandacht is voor hoofd, hart en lijf. Niet alleen denken, maar ook ervaren en doen. Ik zie dat managers daardoor steviger staan. Ze zijn zekerder in hun beslissingen, en in hun kwetsbaarheid.’

Wat is je tip voor andere organisaties?

‘Neem de tijd. Persoonlijk leiderschap kun je niet afdwingen, maar wel stimuleren. In de teamtrainingen maken we persoonlijk leiderschap daarom bewust bespreekbaar in ontwikkelcirkels. Daarin is ruimte voor het individu en de context van het team, en worden persoonlijke ervaringen concreet gekoppeld aan ondersteuningsbehoefte voor de toekomst. Onze managers en coaches begeleiden dit proces zelf, nu nog ondersteund door FWG Progressional People, maar op een gegeven moment zullen zij elkaar daarin gaan coachen. Zo stimuleren we persoonlijk leiderschap op elk niveau.’

Fleur was een van de acht ‘high potentials’ van ’s Heeren Loo die eind 2015 de Bootcamp Coachend Leiderschap volgde.

Nieuw praktijkvoorbeeld: Helpende plus

Wij stuiten regelmatig op functies die al wel in de zorg voorkomen, maar (nog) niet als ijkfunctie in het FWG-systeem opgenomen kunnen worden. Om u toch te helpen met de beschrijving, hebben wij praktijkvoorbeelden opgesteld. Nét gepubliceerd: de helpende plus!

Bekijk de praktijkvoorbeelden

Publicatie 10 jaar trendonderzoek in de zorg

Tien trends en tien experts-van-het-eerste-uur: hoe kijken zij terug op hun uitspraken van tien jaar geleden? En wat is volgens hen de waarde van trendonderzoek? Tien jaar na het verschijnen van het eerste trendrapport hebben wij deze inkijkjes in verleden en heden gebundeld in één publicatie.

Bestellen

Tijdelijke expertise nodig?

Graag stellen we aan u voor: Experts on demand, de zzp’ers van FWG Progressional People. U kunt hen inzetten bij het ontwikkelen van strategisch HR-beleid, een verandertraject of fusie. Maar ook bij vraagstukken rondom flexibele personeelsinzet, duurzame inzetbaarheid, management development, conflictbeheersing of arbeidsrecht.

Bekijk de profielen