Uitwisselbaarheidsanalyse voor backoffice STMG

Binnen 2 maanden een objectief uitwisselbaarheidsrapport

De reorganisatie van zorgorganisatie STMG leidde onder meer tot gedwongen ontslagen in de backoffice. Voor de ontslagaanvraag bij het UWV heeft FWG binnen twee maanden de uitwisselbaarheid van 41 functies in kaart gebracht.

Aanleiding: reorganisatie met gedwongen ontslagen
STMG stond op punt van faillissement toen het in mei 2015 werd overgenomen door Assist. Vóór 1 oktober moest het weer zelfstandig financieel gezond worden. ‘En dat is gelukt’, vertelt Ivo Melis, in 2015 interim-HR-transitiemanager bij STMG en directeur van Adimon. ‘STMG staat weer in de zwarte cijfers en we hebben ervoor gezorgd dat er zo veel mogelijk handen ‘aan het bed’ konden blijven.’ Consequentie was wel dat er een flinke reorganisatie van de backoffice plaatsvond, met gedwongen ontslagen van meer dan twintig werknemers. Ivo dacht daarbij meteen aan Joris van FWG, met wie hij eerder had samengewerkt. ‘Voor de ontslagaanvraag bij het UWV is het nodig dat de uitwisselbaarheid van functies onafhankelijk, objectief en volledig in kaart worden gebracht. Ik zocht een partij aan wie ik dit proces met vertrouwen kon overlaten.’

Aanpak: systematische analyse en onderbouwde uitkomst
Voor de uitwisselbaarheidsanalyse werkte FWG intensief samen met HR-adviseur Angela de Jong. Van 41 functies is beoordeeld of deze uitwisselbaar waren ten opzichte van de functies in de nieuwe organisatie. ‘Joris vroeg altijd door: zijn dit alle functies? Heb je alle risico’s in kaart gebracht? Vervolgens heeft FWG alle functies systematisch vergeleken en beoordeeld volgens de normen van het UWV. Het resulteerde in een dik rapport, dat we een-op-een bij UWV konden neerleggen. Ook voor managers en medewerkers was het goed om zo’n objectief en volledig rapport te hebben, met een duidelijke onderbouwing waarom een functie wel of niet uitwisselbaar is.’

Succesfactor: snel schakelen en accuraat werken
‘In mei zijn we gestart en eind juni lag er een rapport. Het was een heel snel traject.’ En dat was maar goed ook, vindt Angela de Jong. ‘Eind 2014 heerste er al veel onzekerheid in ons bedrijf. Overleven we de transitie in de zorg? Behoud ik mijn baan? Dat zijn energievretende periodes. En we moesten dus de uitwisselbaarheid in kaart brengen. Snel én accuraat. Ik heb echt het gevoel gehad dat Joris en ik er samen voor gingen. Ik met mijn kennis van de organisatie en hij als functiespecialist. Ik weet nog dat ik met mijn gezin een weekje weg was, en het proces gewoon doorliep. Als ik Joris mailde voor een inhoudelijke vraag, kreeg ik meteen antwoord. Die samenwerking is in zo’n periode heel waardevol.’