Van Neynsel omarmt de Sociale Benadering én Semco-stijl

De Brabantse ouderenzorgorganisatie Van Neynsel maakt de komende jaren een omslag van Zorg naar Welbevinden. ‘Zorg is maar één deel van de taartpunt’, vindt bestuurder Jack Jansen. ‘Een cliënt is niet alleen maar patiënt. Daarom koersen wij op minder regels, meer vertrouwen en ruimte voor menselijk contact.’

Om leidinggevenden, zorgteams, behandelaars en ondersteunende diensten bij deze transitie te begeleiden, kiezen ze bij Van Neynsel voor de Sociale Benadering van hoogleraar Anne-Mei The (Tao of Care) en een aanpak à la Semco. ‘Dat lijkt mij een gouden combinatie’, licht Jack toe. ‘Zo leren we medewerkers anders kijken en handelen, en zorgen we dat het organisatorische systeem meebeweegt.’ Na een zorgvuldige voorbereiding is de eerste Van Neynsel-locatie, samen met FWG Progressional People en Tao of Care, dit najaar van start gegaan met deze nieuwe benadering.

Jullie organisatie maakt een omslag ‘Van zorg naar welbevinden’. Kun je daar iets meer over vertellen?
‘Ik zeg altijd: onze cliënt is niet de hele dag patiënt. Welbevinden gaat ook over wonen, eten, familie, persoonlijke vrijheid en ontspanning. Gewoon menselijk contact. Maar ons huidige zorgsysteem wordt beheerst door regels en richtlijnen. Zorgmedewerkers worden er ziek van. Dus wil ik met onze missie ruimte maken voor ‘gezond boeren verstand’, zodat onze cliënten een fijne dag hebben en zorgmedewerkers weer plezier krijgen in hun werk.’

Waarom passen de sociale benadering en de Semco-aanpak hier zo goed bij?
‘De sociale benadering is precies wat wij onder ‘welbevinden’ verstaan. De cliënt zien als mens, in zijn sociale context, met zijn eigen voorkeuren en gewoontes. Deze benadering leert onze zorgmedewerkers met een andere bril naar demente ouderen kijken en hun sociale netwerk beter benutten. En Semco gaat voor mij over ‘gezond boeren verstand’. FWG Progressional People helpt onze leidinggevenden en medewerkers los te komen van de conditionering van regels. Wijkmanagers en managers leren leiding geven vanuit vertrouwen en geven de teams daarmee ruimte om de zorg anders te organiseren. Hoe zouden we eigenlijk voor onze cliënten willen zorgen? Wat vinden onze cliënten een geslaagde dag? Welke houding van ons hoort hierbij? Hoe kun je elkaar versterken in een team? Welke ondersteuning hebben medewerkers dan nodig?’

Jij ziet Semco en de sociale benadering als gouden combinatie. Leg eens uit.
‘Dat lijkt me logisch, toch? De sociale benadering zet in op een andere, meer menselijke benadering van de zorg. Daar moet je organisatorisch ruimte voor maken. Leiding geven vanuit vertrouwen, zorgplannen anders inrichten, teams ondersteunen met maatwerk, het netwerk betrekken, zelf keuzes leren maken… Het bureau van Anne-Mei, Tao of Care, en FWG Progressional People trekken daarom ook samen op in onze organisatie. Ze geven trainingen over hun visie en vragen per team aan welke begeleiding eerst behoefte is om de transitie te maken van zorg naar welbevinden.’

Het klinkt zo logisch. Waarom kunnen mensen dit niet zelf?
‘Het huidige zorgsysteem zit overal in verweven. Een voorbeeld: het rooster bepaalt dat medewerkers om 7.00 uur aanwezig moeten zijn, zodat patiënten ’s ochtends op tijd hebben ontbeten of gedoucht zijn. Maar past het wel bij de cliëntvraag? Als we dat gaan onderzoeken, zetten we alles op z’n kop. De roosters zijn rationeel, zorgplannen geschreven naar zorgtaken… Maar we gaan het wél doen. Op expeditie.’

De sociale benadering
In deze benadering ligt de nadruk niet alleen op de aandoening, maar is er ook aandacht voor de psychologische impact en de sociale omgeving. De kwaliteit van leven wordt namelijk niet alleen bepaald door de ziekte zelf, maar ook hoe mensen met de aandoening omgaan en de relatie met de sociale omgeving. Nu worden mensen maar al te vaak naar huis gestuurd met de diagnose: ‘U hebt dementie.’ En dan? We kunnen veel leed voorkomen als we mensen met dementie en hun omgeving helpen omgaan met de veranderingen die deze ziekte met zich meebrengt.

Nieuw praktijkvoorbeeld: Helpende plus

Wij stuiten regelmatig op functies die al wel in de zorg voorkomen, maar (nog) niet als ijkfunctie in het FWG-systeem opgenomen kunnen worden. Om u toch te helpen met de beschrijving, hebben wij praktijkvoorbeelden opgesteld. Nét gepubliceerd: de helpende plus!

Bekijk de praktijkvoorbeelden

Publicatie 10 jaar trendonderzoek in de zorg

Tien trends en tien experts-van-het-eerste-uur: hoe kijken zij terug op hun uitspraken van tien jaar geleden? En wat is volgens hen de waarde van trendonderzoek? Tien jaar na het verschijnen van het eerste trendrapport hebben wij deze inkijkjes in verleden en heden gebundeld in één publicatie.

Bestellen

Tijdelijke expertise nodig?

Graag stellen we aan u voor: Experts on demand, de zzp’ers van FWG Progressional People. U kunt hen inzetten bij het ontwikkelen van strategisch HR-beleid, een verandertraject of fusie. Maar ook bij vraagstukken rondom flexibele personeelsinzet, duurzame inzetbaarheid, management development, conflictbeheersing of arbeidsrecht.

Bekijk de profielen