ZINN wil van goede naar excellente dienstverlening

ZINN wil van goede naar excellente dienstverlening. Dit vraagt om een gezamenlijk gedragen visie en een verandering van attitude en gedrag van alle medewerkers. Met het idee ‘managers zijn het leidende voorbeeld’ is er een leiderschapsprogramma opgesteld voor het MT en alle 40 leidinggevenden. Bestuurder Wil Koopmans heeft hiervoor de samenwerking met FWG Progressional People gezocht.

Wat was de uitdaging?

Wil: “ZINN stond al op ‘goed’. Klanten én medewerkers zijn tevreden en de financiën zijn op orde. Dit is bereikt door een strikte beheersstructuur met heldere regels en protocollen. Dat geeft houvast voor medewerkers, ik merk dat daar behoefte aan is. De vraag is of medewerkers binnen deze kaders voldoende eigen regie pakken en creatief zijn. Maken medewerkers voldoende gebruik van de speelruimte die er is om op maat en flexibel in te spelen op klantvragen? Het uiteindelijke doel van het leiderschapsprogramma is het stimuleren en ontwikkelen van persoonlijk leiderschap bij alle medewerkers van ZINN. FWG Progressional People startte met het MT, gevolgd door alle leidinggevenden. Uiteindelijk nemen zij het voortouw om het persoonlijk leiderschap in de teams te ontwikkelen”.

Hoe zag het programma eruit?

In het programma staan de visie en kernwaarden (POWER; Passie & Professionaliteit, Ondernemerschap, Warm Welkom, Eigenzinnig en Resultaatgericht) van ZINN centraal. Wil: “Elk MT-lid werd gevraagd wat de waarden voor hen betekenden en hoe hij of zij de waarden concreet maken op een strategisch, tactisch en operationeel niveau. Vervolgens kwamen persoonlijke sterke en minder sterke punten aan bod. In een veilige setting en sfeer werden de deelnemers met prikkelende vragen van trainer Valentijn Spit uitgedaagd zich open en kwetsbaar op te stellen. Een belangrijk onderwerp van gesprek was het elkaar aanspreken. Dat onderwerp laten we dan ook zeker in de teamsessies terugkomen. De reacties van de deelnemende managers waren erg positief.”

Wat merk je na zo’n programma in de dagelijkse praktijk?

Wil merkt dat het gevoel van veiligheid is versterkt. “We kunnen gemakkelijker dingen bespreekbaar maken. Daarnaast hebben we meer inzicht in elkaars kennis en kunde en ieders specifieke meerwaarde. Hoe vaak ga je niet naar een symposium of workshop waarbij je hebt aangehoord hoe het allemaal anders zou kunnen, terwijl daar in de praktijk niets van terecht komt? Deze keer merkte ik dat de energie er goed in zit, ik zie de wil en de drive om de stip aan de horizon te bereiken. De managers zijn nu aan zelf zet om de teams te faciliteren en te inspireren om hun persoonlijk leiderschap te pakken. Met als doel dat ZINN een organisatie is waar je met plezier verblijft, zorg ontvangt of werkt. Een lerende organisatie waar mensen met de kern bezig zijn, waar mensen het goed willen doen. En waar naast de cijfers en staafdiagrammen ook ruimte voor relativering en humor is. Dat gun ik ZINN.”

Nieuw praktijkvoorbeeld: Helpende plus

Wij stuiten regelmatig op functies die al wel in de zorg voorkomen, maar (nog) niet als ijkfunctie in het FWG-systeem opgenomen kunnen worden. Om u toch te helpen met de beschrijving, hebben wij praktijkvoorbeelden opgesteld. Nét gepubliceerd: de helpende plus!

Bekijk de praktijkvoorbeelden

Publicatie 10 jaar trendonderzoek in de zorg

Tien trends en tien experts-van-het-eerste-uur: hoe kijken zij terug op hun uitspraken van tien jaar geleden? En wat is volgens hen de waarde van trendonderzoek? Tien jaar na het verschijnen van het eerste trendrapport hebben wij deze inkijkjes in verleden en heden gebundeld in één publicatie.

Bestellen

Tijdelijke expertise nodig?

Graag stellen we aan u voor: Experts on demand, de zzp’ers van FWG Progressional People. U kunt hen inzetten bij het ontwikkelen van strategisch HR-beleid, een verandertraject of fusie. Maar ook bij vraagstukken rondom flexibele personeelsinzet, duurzame inzetbaarheid, management development, conflictbeheersing of arbeidsrecht.

Bekijk de profielen