Klantcases

Elke dag begeleiden we klanten met uitdagende vraagstukken. Een nieuw functiehuis, teamcoaching, een leiderschapsprogramma, begeleiding bij zelfsturing, strategische personeelsplanning, talentontwikkeling, een nieuwe organisatiestructuur of … We laten graag onze klanten aan het woord. Zij vertellen over het project, de aanpak én resultaten die ze met ondersteuning van FWG Progressional People hebben gerealiseerd.

Bij Cordaan kiezen managers er bewust voor om manager te zijn en geen zorgverlener. Cordaan begeleidt ze bij die keuze en hun persoonlijke ontwikkeling.

Op de cardio- en longpoli's werd geëxperimenteerd met de technologie van Luscii. Franciscus Vlietland wilde weten welke impact deze beeldbelzorgapplicatie heeft op het werk dat daar gedaan wordt.

Middelbare school Het Erasmus in Almelo ging, met ondersteuning van FWG, aan de slag met hun functiehuis. Het gestroomlijnde FUWASYS-project leidde tot nu toe tot geen enkel officieel bezwaar.

Een paar jaar geleden bundelden de Volksbond en Streetcornerwork de krachten en kwam er een bestuurlijke fusie tot stand. "Er is sprake van een toenemende problematiek op het gebied van wonen...

De generatieregeling bij Alrijne Ziekenhuis biedt medewerkers van zestig jaar en ouder de mogelijkheid om 80% te gaan werken, met 90% salarisbehoud en 100% pensioenopbouw. Het idee achter de...

We bundelen de krachten, om voldoende medewerkers met de juiste kennis en vaardigheden te verkrijgen én behouden. Dat is de ambitie van Zorgcampus de Peel, een samenwerkingsverband van vijf...

Basalt, de grootste revalidatiezorgaanbieder van Nederland, is ontstaan vanuit een fusie tussen het Rijnlands Revalidatie Centrum en Sophia Revalidatie. Daar is een enorm veranderingstraject aan...

InteraktContour zette binnen een deel van de organisatie de stap naar zelforganiserende teams. Maar het schrappen van een managementlaag betekende wel dat één leider verantwoordelijk werd voor...

Om leidinggevenden, zorgteams, behandelaars en ondersteunende diensten bij deze transitie te begeleiden, kiezen ze bij Van Neynsel voor de Sociale Benadering van hoogleraar Anne-Mei The (Tao of...

Het huidige Pieter van Foreest, dat voorkomt uit een aantal fusies, had behoefte aan een aangescherpte visie en strategie voor de organisatie: waar willen we staan in 2020 en hoe komen we daar? De...

“We waren op zoek naar een methode om het individuele functioneren binnen zelforganiserende teams vorm te geven, ook gezien de groter wordende span of control van de manager. FIT leek ons een...

Wat was de aanleiding voor dit programma? Roland: “In onze regio zat een aantal medewerkers waarvan we dachten: dit is managementpotentieel. Als we ze niet faciliteren in hun ontwikkeling, lopen...

Waarom hebben jullie deze leergang ontwikkeld? ‘We vinden het belangrijk dat onze managers faciliterend leidinggeven. Niet dirigeren, maar coachen, motiveren en inspireren. Daardoor ontstaat meer...

Waarom hebben jullie gekozen voor ‘meer’ teamleiders? ‘Onze organisatie had behoefte aan een kleinere ‘span of control’, zodat teamleiders ook meer tijd zouden krijgen om te coachen op kwaliteit...

Wat was de uitdaging? Wil: “ZINN stond al op ‘goed’. Klanten én medewerkers zijn tevreden en de financiën zijn op orde. Dit is bereikt door een strikte beheersstructuur met heldere regels en...

Hoe begin je met zelfsturing? ‘Sowieso met een duidelijke koers voor ogen. Die hadden we. Daarnaast moet een organisatie in enigszins stabiel vaarwater zijn, wist onze bestuurder Vincent...

Waarom trainen jullie alle medewerkers in leiderschap? ‘Omdat we ook leiderschap vragen van onze cliënten. Wij willen mensen met een verstandelijke beperking ondersteunen om hun leven in te...

Waarom talentenscans? ‘De zorg is veranderd en dat vraagt ook van onze begeleiders een andere rol. Na een inventarisatie onder medewerkers, managers, cliënten en verwanten heeft Progressional...

De vraag: toekomstgericht functiehuis ‘Ons functiehuis was uitgegroeid tot zo’n 700 à 800 beschrijvingen. Ze waren te persoonsgebonden, niet transparant, lastig te onderhouden en vooral niet...

De vraag: vereenvoudigen functiehuis ‘Als onderdeel van het grotere project ‘Versterken primair proces’ zijn we eind 2012 gestart met het vereenvoudigen van ons functiehuis. De kracht van onze...

Aanleiding: reorganisatie met gedwongen ontslagen STMG stond op punt van faillissement toen het in mei 2015 werd overgenomen door Assist. Vóór 1 oktober moest het weer zelfstandig financieel...

De aanpak: waardecreatie vertalen in 14 functies Samen met FWG, de managers en klankbordgroepen van medewerkers heeft Amarant Groep het aantal begeleidersfuncties teruggebracht tot 14. Zonder...