Competenties

Transitie in de zorg vraagt andere competenties

Binnen de zorg is de focus verschoven van functies naar competenties. Logisch, want competenties geven meer inzicht in hoeverre iemand kan meebewegen in ontwikkelingen als zelfsturing, flexibiliteit en het belang van persoonlijk leiderschap.

Strategiewijziging in de zorg

De veranderingen in de zorg vertalen zich in rap tempo door op organisatie- en functieniveau. Verantwoordelijkheden worden lager in de organisatie belegd, medewerkers worden meer aangesproken op hun professionaliteit en verantwoordelijkheid. Dit vraagt ander gedrag en andere competenties van medewerkers. Voor een succesvolle transformatie van de organisatie is het dus essentieel de talenten en het ontwikkelpotentieel van uw organisatie in kaart te brengen.

Gedrag en intentie in relatie tot de context

Organisaties willen meer inzicht in de benodigde competenties van medewerkers om in te schatten hoe succesvol de organisatie is om transities aan te gaan. Welke medewerkers willen en kunnen mee in deze transitie van de zorg? De drieluik intentie-gedrag-effect geeft organisaties houvast tijdens de continue verandering in de zorg. Het is een goede voorspeller van het talent en ontwikkelpotentieel van medewerkers binnen een strategische context.

Houdt u zich ook bezig met competentieontwikkeling binnen uw organisatie en heeft u vragen? Bel onze adviseurs van Progressional People.

download de gratis whitepaper

meer info