Organisatieontwikkeling

Organisaties zijn continu in beweging. Ze veranderen, werken samen, lopen vast, stabiliseren en innoveren. Organisatieontwikkeling is daarom niet statisch, maar dynamisch. Niet eendimensionaal, maar multidimensionaal.

Duurzame organisatieontwikkeling

Organisaties zijn ingenieuze systemen waarin mensen met elkaar creëren, groeien, vernieuwen. Niet in grote groepen, maar in kleine teams. Niet vanuit hiërarchische structuren en een top-downbenadering, maar door menselijke interactie. Organisatieontwikkeling gaat daarom over een ontwikkelingsgerichte dialoog, talentwaarderend werken en een lerende organisatie. Het vraagt van organisaties om niet op de korte termijn te handelen op basis van wat slim lijkt, maar wat op lange termijn wijs is.

Adviseren vanuit de dialoog

Het lastige van veranderen is dat je zelf niet altijd ziet waar je bent of wat je doet. Daarom vervullen we vanuit FWG Progressional People vaak de rol van spiegel of sparringpartner. We zetten de spotlights op elementen die de organisatie belemmeren of juist vleugels geven. Van daaruit adviseren we over of initiëren we organisatie-, team- en/of talentontwikkeling. Om een impressie te geven van de ontwikkeltrajecten:

  • Transitie naar zelforganisatie, met aandacht voor de ontwikkeling van leidinggevenden, teams en talenten binnen teams.
  • Transformatie naar Semco Style, vanuit inspiratiesessies, organisatieanalyse en geleidelijke implementatie.
  • Competentievraagstukken, waarbij we onderzoeken welke competenties de organisatie nodig heeft en in welke mate medewerkers deze in huis hebben.
  • Strategische personeelsplanning, met aandacht voor functies van de toekomst en loopbaanpaden die ruimte geven aan talent.
  • Cultuurtrajecten, die starten vanuit de dialoog met cliënten, medewerkers en samenwerkingspartners.

Toolbox en samenwerkingspartners

Een standaardaanbod hebben we niet, wel een schat aan ervaring. We starten met een dialoog en putten vervolgens uit de kennis van onze adviseurs en een toolbox vol succesvol gebleken interventies. Daarnaast zijn we trots op onze samenwerking met toonaangevende spelers in mensgerichte organisatieontwikkeling (Planetree), ontwikkelingsgerichte team- en organisatieontwikkeling (Rudy Vandamme) en talentwaarderend werken (Paul ’t Mannetje).

Heb je een vraag over de transitie in jouw organisatie? Neem dan contact op met Eveline Hadewegg Scheffer.

Nieuw praktijkvoorbeeld: Helpende plus

Wij stuiten regelmatig op functies die al wel in de zorg voorkomen, maar (nog) niet als ijkfunctie in het FWG-systeem opgenomen kunnen worden. Om u toch te helpen met de beschrijving, hebben wij praktijkvoorbeelden opgesteld. Nét gepubliceerd: de helpende plus!

Bekijk de praktijkvoorbeelden

Publicatie 10 jaar trendonderzoek in de zorg

Tien trends en tien experts-van-het-eerste-uur: hoe kijken zij terug op hun uitspraken van tien jaar geleden? En wat is volgens hen de waarde van trendonderzoek? Tien jaar na het verschijnen van het eerste trendrapport hebben wij deze inkijkjes in verleden en heden gebundeld in één publicatie.

Bestellen

Tijdelijke expertise nodig?

Graag stellen we aan u voor: Experts on demand, de zzp’ers van FWG Progressional People. U kunt hen inzetten bij het ontwikkelen van strategisch HR-beleid, een verandertraject of fusie. Maar ook bij vraagstukken rondom flexibele personeelsinzet, duurzame inzetbaarheid, management development, conflictbeheersing of arbeidsrecht.

Bekijk de profielen