Passendheid van functies

Niet-uitwisselbaar, maar wel passend?

Sinds 2015 is de overdrachtsperiode geen criterium meer voor het bepalen van uitwisselbaarheid van functies. Daardoor bestaat de kans dat functies minder snel uitwisselbaar zijn en is er meer behoefte om te kijken naar persoonlijke geschiktheid.

Passende functies

Bij het bepalen van de uitwisselbaarheid van functies was een van de criteria de overdrachtsperiode, de tijd die nodig was om ingewerkt te raken in een andere functie. Was deze redelijkerwijs te lang, dan waren functies niet uitwisselbaar. Sinds 1 juli 2015 is de overdrachtsperiode als criterium komen te vervallen, waardoor functies minder snel uitwisselbaar zijn. De reikwijdte van ‘passende functies’ is daarmee groter geworden. Passende functies zijn functies die niet uitwisselbaar, maar wel snel inleerbaar zijn.

Objectief in kaart brengen passendheid

Bij onze uitwisselbaarheidsanalyses geven we op verzoek ook een indicatie voor de passendheid van functies. Als een functie niet uitwisselbaar blijkt, geven we aan of het aannemelijk is dat de verschillen tussen functies met relatief beperkte inspanning overbrugd kunnen worden of dat medewerkers op basis van persoonlijke mogelijkheden, capaciteiten en ervaring aan de functie-eisen kunnen voldoen. De analyse en beoordeling van de persoonlijke mogelijkheden brengen we objectief in beeld met assessments vanuit ons label Progressional People.

Wilt u advies over uitwisselbaarheid of assessments binnen uw organisatie? Neem contact op met het FWG Servicepunt via 030-2669 400 of bel direct met een van onze adviseurs.