Strategische personeelsplanning

Investeren in de cliënt/medewerker van de toekomst

Of u nu moet bezuinigen of juist KiPZ-gelden wilt inzetten voor een kwaliteitsimpuls van uw personeel. Het blijft een dilemma. In welke medewerkers investeert u voor de juiste personeelssamenstelling in de toekomst? Hoe geeft u invulling aan strategische personeelsplanning?

Strategisch investeren in zorgprofessionals

Elke sector kent zijn eigen dynamiek en daarmee zijn eigen personeelsvraagstukken. In de cure vragen de KiPZ-gelden en de focus op employability om een weloverwogen strategisch personeelsplan. In de care proberen organisaties de juiste keuzes te maken in tijden van kortingen en veranderende financieringsstromen. Hoe pareert u de waan van de dag en creëert u de juiste mix van medewerkers voor het juiste moment, nu en in de toekomst?

Inzicht in toekomstige functies

In onze whitepaper ‘Hoe eet je een olifant?’ pleiten we voor een nieuwe, behapbare benadering van strategische personeelsplanning in de zorg. Eén waarin u focust op die onderdelen die voor uw organisatie op dit moment van belang zijn, en waarin HR strategische personeelsplanning, met aandacht voor talent en competenties, bespreekbaar maakt.

Waar kunnen wij u ondersteunen?

Progressional People, label van FWG, is expert in strategische personeelstransformatie. Lees meer over de ondersteuning van Progressional People bij strategische personeelsplanning en talentontwikkeling.

Zie ook ons Themadossier Strategische personeelsplanning

Wilt u verder praten over strategische personeelsplanning binnen uw organisatie? Neem contact op met een van onze adviseurs van Progressional People.