Topbeloning

Grenzen aan topbeloning in de zorg

De Wet normering topinkomens (WNT) stelt grenzen aan de salarissen van topfunctionarissen, ook in de zorg. FWG volgt de veranderende regelgeving op de voet en adviseert over toekomstbestendig beloningsbeleid.

Gefaseerde invoering van WNT in de zorg

De WNT legt de topinkomens aan banden. Na een overgangsperiode waarin topmanagement nog 130% van een ministerssalaris mocht verdienen, is in 2015 de grens officieel verlaagd naar 100%. Voor de zorgsector gold een overgangsjaar, waarin ook de staffels op basis van bijvoorbeeld de omvang van organisaties opnieuw werden vastgesteld. De WNT krijgt voor de zorg steeds concretere vormen.

Impact op de beloningsverhoudingen

Hoe u de WNT kunt doorvoeren, verschilt per organisatie. De bestaande beloningsstructuur is van belang, maar ook (toekomstige) ontwikkelingen in de zorg, de verschillende cao’s en de Wet gelijke behandeling spelen een rol. En uiteraard: hoe verhoudt het topinkomen zich tot de bestuurslaag eronder? Het salaris van een topfunctionaris moet in relatie tot een andere functie uitlegbaar en verantwoord zijn.

Wilt u advies over de topinkomens binnen uw organisatie? Neem contact op met het FWG Servicepunt via 030-2669 400 of bel direct met een van onze adviseurs.

Aanbod

FWG Advies doet beloningsonderzoek en ontwerpt uw toekomstbestendig beloningsbeleid.