Werkplezier in de zorg

DE MOOIE KANTEN VAN HET VAK

Werkplezier in de zorg. Dé beweging van FWG Progressional People om het werkplezier en de autonomie van de medewerkers in de zorg te vergroten en de kwaliteit van dienstverlening richting cliënten en patiënten verder te verbeteren. Met de beweging willen we een positieve impuls geven aan het imago en de arbeidsmarktpositie van de zorg in Nederland.

WAAROM DEZE BEWEGING?

Waarom vindt FWG Progressional People dit thema, werkplezier in de zorg, zo belangrijk? Mensen die in de zorg werken zijn gepassioneerd en toegewijd. In hun dagelijkse werk worden zij echter te vaak afgedreven van waar hun vak echt over gaat: de cliënt. Ten opzichte van andere sectoren is de werkstress en belasting van medewerkers in de zorg hoog. Dit komt het imago van de zorg als werkgever niet ten goede. En dat terwijl het aantal vacatures alleen maar toeneemt én het zorgvak bovendien vooral een hele mooie is! Omdat met name dit laatste wat ons betreft vaak onderbelicht is, zijn wij dit initiatief gestart; de mooie kanten van het vak benadrukken en stimuleren, en de zorg weer aantrekkelijk maken. Niet alleen voor huidige zorgprofessionals, maar ook voor mensen buiten de zorg en, niet te vergeten, de millennials!

SABINE UITSLAG ALS HÉT GEZICHT

Sabine UitslagAmbassadeur van de beweging is Sabine Uitslag. Zij gaat als Chief Inspiration Officer bij FWG Progressional People dit initiatief leiden.

Meer over Sabine Uitslag

SAMEN MET DE ZORG ON THE MOVE

Wij zijn deze beweging gestart en hopen dat we velen in en buiten de zorg kunnen meenemen en inspireren. Want we gaan dit samen doen. Samen met het veld, met HR, met zorgprofessionals, het bedrijfsleven, onderwijs en iedereen die, net als wij, de zorg een positieve boost willen geven!

ZIE OOK:

Interview met Jan Helmond en Astrid Westerbeek over de beweging (Skipr)

Nationale HR Zorg Award

HR-event ‘Het lab van werkplezier’

Sturen op vertrouwen – Semco Style Healthcare

Interview met Philadelphia-bestuurder Greet Prins over het belang van werkplezier (Skipr)

Incompany training: Waardegedreven functies beschrijven

Belanden de functiebeschrijvingen van uw organisatie ook ongelezen in de la? Wij dagen u uit om van een ‘noodzakelijk kwaad’ een inspirerend document te maken. Tijdens deze incompany sessie gaan wij samen met u en uw collega’s aan de slag om te komen tot een format dat naadloos aansluit bij de waarden, visie en stijl van uw organisatie.

Meer informatie

Hoe ziet het werk in de zorg eruit in 2023?

De zorg verandert snel en functies veranderen mee. Hoe ziet een functie van nu eruit over 5 jaar? FWG heeft alle opgedane kennis over trends, ontwikkelingen en innovaties omgezet naar functies van de toekomst met behulp van Xelf. Om u hiervan een indruk te geven vindt u op onze website een greep uit onze functies van de toekomst per branche.

Meer informatie

FWG Gehandicaptenzorg per 1 april

Het is bijna zover: vanaf 1 april worden functies binnen de branche Gehandicaptenzorg ingedeeld met FWG Gehandicaptenzorg, een vereenvoudigde en transparante vorm van functies indelen. Functiewaardering wordt hiermee teruggebracht naar de kern: het snel en adequaat bepalen van de juiste functiegroep.

Meer informatie