Zorgorganisatie van de toekomst

Meebewegen met ontwikkelingen in de zorg met Xelf

De zorg verandert continu. Vraagstukken worden complexer en technologie ontwikkelt zich snel. Met Xelf kunt u inspelen op deze veranderingen. Hoe zien functies er uit over tien jaar? Welke kennis, vaardigheden en opleidingen zijn er nodig?

Kennis van trends, functies en opleidingen hebben wij gebundeld in één applicatie: Xelf. Een compleet HR-instrument waarmee uw organisatie optimaal kan meebewegen met ontwikkelingen in de zorg. Zo kunt u gemakkelijk functies samenstellen, vergelijken en herschikken. Verder maakt Xelf het mogelijk om de gevolgen van innovaties op activiteiten en functies – specifiek voor uw organisatie – in beeld te brengen. Ook wordt er een koppeling gemaakt met de hiervoor benodigde kennis, vaardigheden én opleidingen. Tot slot is Xelf een tool waarbij medewerkers zélf het roer in handen krijgen als het gaat om hun ontwikkelpad. Belangrijk, want als uw medewerkers zich voorbereiden op de toekomst, ontwikkelt uw hele organisatie.

Ontwikkelpad in beeld

Hoe ziet Marjoleins werk als Bewegingsagoog eruit in de toekomst? En dat van Wesley, Pieter, Anne, Omar, Naomi, Bart, Tineke, Serena, Dave en Dewi?

De informatie op de kaarten komt uit Xelf. Ook ziet u welke (bij)scholing nodig en mogelijk is. Wilt u meer weten of bent u benieuwd naar de achterkant van de kaarten met uitgebreide informatie over de toekomst? Neem dan contact op met het FWG Servicepunt via 030 – 2669 400.

Wanneer Xelf?

Xelf is in te zetten bij:

  • Functies van de toekomst
  • Fusie, reorganisatie
  • Zelfsturing
  • Kennis, vaardigheden, houding en gedrag
  • Opschonen functiehuis

De applicaties bestaat uit drie modules. Bekijk het filmpje hieronder voor een duidelijke uitleg.

Wilt u aan  de slag met Xelf?