Zorgorganisatie van de toekomst

Meebewegen met ontwikkelingen in de zorg met Xelf

De zorg verandert continu. Vraagstukken worden complexer en technologie ontwikkelt zich snel. Met Xelf kunt u inspelen op deze veranderingen. Hoe zien functies er uit over tien jaar? Welke kennis, vaardigheden en opleidingen zijn er nodig?

Kennis van trends, functies en opleidingen zijn nu gebundeld in één applicatie: Xelf. Een compleet HR-instrument waarmee uw organisatie optimaal kan meebewegen met ontwikkelingen in de zorg. U kunt niet alleen makkelijk functies samenstellen, vergelijken en herschikken. Xelf maakt het mogelijk om de gevolgen van innovaties op activiteiten en functies – specifiek voor uw organisatie – in beeld te brengen. Ook wordt er een koppeling gemaakt met de hiervoor benodigde kennis, vaardigheden én opleidingen. Tot slot is Xelf een tool waarbij medewerkers zélf het roer in handen krijgen als het gaat om hun ontwikkelpad. Belangrijk, want als uw medewerkers zich voorbereiden op de toekomst, ontwikkelt uw hele organisatie.

Ontwikkelpad in beeld

Hoe ziet Marjoleins werk eruit in de toekomst? En die van Wesley, Pieter, Anne, Omar, Naomi, Bart, Tineke, Serena, Dave en Dewi?

De informatie op de kaarten komt uit Xelf, de data-applicatie van FWG. Ook ziet u welke (bij)scholing nodig en mogelijk is. Wilt u meer weten of bent u benieuwd naar de achterkant van de kaarten met uitgebreide informatie over de toekomst? Neem contact met ons op via 030-2669 400.

Drie modules van Xelf

Xelf Start
Om uw organisatie flexibiliteit en wendbaarheid te geven, zijn in Xelf functies opgeknipt in meer dan duizend activiteiten. U kunt huidige functies samenstellen, vergelijken en activiteiten herschikken. Om u snel op weg te helpen, hebben we 450 basisfuncties klaargezet die u als startpunt kunt gebruiken.

Xelf Guide
U brengt het effect in beeld van innovaties op activiteiten. U krijgt inzicht in benodigde vaardigheden. De gekoppelde onderwijsdatabase laat zien welke opleidingen er mogelijk zijn. U ziet in één oogopslag welk verschil er is tussen de huidige en toekomstige functie én welke (bij)scholing nodig is om de stap te maken van de huidige functie naar de functie van de toekomst. Daarbij krijgt u een suggestie voor opleidingsmogelijkheden.

Xelf Made
Medewerkers stippelen hun eigen ontwikkelpad uit vanuit hun persoonlijke profielpagina, ontwikkelplan, jaargesprekformulier en competentiewoordenboek. Xelf Made kan goed worden ingezet voor de inhoud en planning van een gesprekscyclus over functioneren.

Wanneer Xelf ?

Xelf is in te zetten bij:

  • Functies van de toekomst
  • Fusie, reorganisatie
  • Zelfsturing
  • Kennis, vaardigheden, houding en gedrag
  • Opschonen functiehuis

Basistraining

In de basistraining Xelf leert u hoe aan de slag te gaan met Xelf Start.

Xelf in twee minuten