Zelfsturing en zelfsturende teams

Loslaten is niet hetzelfde als laten vallen

Steeds meer zorgorganisaties kiezen voor zelfsturing als nieuwe besturingsvorm. Zelfsturende teams passen goed bij de beweging waarin de cliënt en medewerkers meer eigen regie en verantwoordelijkheden krijgen.

sturing blijft nodig

Zelfsturing is geen kwestie van ‘zelf laten uitzoeken’. Dat is de belangrijkste les die we leerden van pioniers op dit terrein. De transformatie naar een organisatie met zelfsturende teams start met een duidelijke visie op zorg; waarom ondersteunt zelfsturing zo goed bij de zorg die u wilt geven? Om goede resultaten te behalen is het van belang dat medewerkers en managers overeenstemming hebben over de doelen, verwachtingen en taken van het team. Want vrijheid ontstaat bij de gratie van duidelijke kaders.

Inzicht in strategie, teamtaken en competenties

Door onze kennis van (toekomstige) ontwikkelingen in de zorg zijn we een volwaardige sparringpartner bij strategische visievorming. Met onze kennis van functies en organisatiestructuren kunnen wij de gewenste organisatiestructuur vormgeven. Hierbij zorgen we voor inzicht in mogelijke teamsamenstellingen, werkprocessen en de verdeling van management- en teamtaken. Zoals: welke teamrollen zijn er, wat betekent dit voor de ondersteunende functies, de rol van de teamcoach en de wijze van leidinggeven? Door deze aanpak zijn medewerkers in staat zelf keuzes te maken en zien ondersteunende diensten hun toegevoegde waarde als expert op hun vakgebied.

Wilt u aan de slag met zelfsturing?

Onze adviseurs helpen u graag bij de transitie naar zelfsturende teams. Daarnaast organiseren we verschillende bijeenkomsten en trainingen over de invoering en randvoorwaarden van zelfsturing. Lees ook onze artikelen en gratis whitepaper! Zie hieronder voor ons aanbod.

Gratis whitepaper Zelfsturing

Downloaden