Thema’s

De zorg voor mensen

Zorgprofessionals zijn schaars. Elke medewerker telt. Dus is het noodzakelijk dat we zoveel mogelijk mensen...

De zorg voor rechtvaardigheid

1,4 miljoen Nederlanders werken in de zorg. Samen verdienen zij 23 miljard euro. Hoe verdelen...

De zorg voor de toekomst

Regeren is vooruitzien. De zorg verandert continu en vraagstukken worden complexer. Wat is de impact...

Organisatieontwikkeling

Organisaties zijn continu in beweging. Ze veranderen, werken samen, lopen vast, stabiliseren en innoveren. Organisatieontwikkeling...

Werkplezier in de zorg

Noem het werkplezier, noem het werkgeluk, of aantrekkelijk werkgeverschap: aandacht voor medewerkers is cruciaal. Om...

Zorgorganisatie van de toekomst

De zorg verandert continu. Vraagstukken worden complexer en technologie ontwikkelt zich snel. Met Xelf kunt...

Passendheid van functies

Sinds 2015 is de overdrachtsperiode geen criterium meer voor het bepalen van uitwisselbaarheid van functies....

Oplossingen krappe arbeidsmarkt

Of u nu moet bezuinigen of juist KiPZ-gelden wilt inzetten voor een kwaliteitsimpuls van uw...

Uitwisselbaarheid

Het voldoen aan de ministeriële Ontslagregeling maakt reorganisatietrajecten extra uitdagend. Hoe brengt u de uitwisselbaarheid...

Zelfsturing en zelfsturende teams

Steeds meer zorgorganisaties kiezen voor zelfsturing als nieuwe besturingsvorm. Zelfsturende teams passen goed bij de...

Topbeloning

De Wet normering topinkomens (WNT) stelt grenzen aan de salarissen van topfunctionarissen, ook in de...

Trends in de zorg

Meebewegen met veranderingen kan alleen als je weet wat er speelt. Daarom doen we vanuit...

Competenties

Binnen de zorg is de focus verschoven van functies naar competenties. Logisch, want competenties geven...