Toekomstbestendig functiegebouw

Hoe actueel is uw functiegebouw?

Een actueel functiegebouw geeft inzicht in onderlinge verhoudingen en mogelijke loopbaanontwikkeling. Bovendien is het een noodzakelijke basis voor beoordeling en beloning, en voor vraagstukken als uitwisselbaarheid en mobiliteit.

Passend bij uw organisatie en (nieuwe) werkwijze

Door fusies, een nieuw besturingsmodel of achterstallig onderhoud kan uw functiehuis niet meer passen bij de huidige organisatie. Het actualiseren van het functiehuis is een kans om de nieuwe werkwijze te ondersteunen en is vaak een mooie gelegenheid om de functiebeschrijvingen te vereenvoudigen en te reduceren. FWG ondersteunt u graag bij dit proces.

Er zijn drie stappen om te komen tot een nieuw, compact en toekomstbestendig functiegebouw:

  • Actualiseren. In dit traject krijgt u inzicht in welke functies er zijn en welke niet meer voorkomen.
  • Quickscan. Bij de ‘quickscan’ van de functies onderzoeken we welke functies er (opnieuw) beschreven moeten worden, welke ontbreken, of de functieniveaus aannemelijk zijn en waar functiebeschrijvingen kunnen worden samengevoegd. Hierdoor ontstaat vaak een enorme reductie van het aantal te beschrijven functies. De quickscan resulteert in een functieschema dat toont hoe het nieuwe functiegebouw eruit gaat zien.
  • Functies beschrijven. Nieuwe functiebeschrijvingen maken we op basis van interviews met leidinggevenden en medewerkers, vacatureteksten en eventueel bestaande functiebeschrijvingen. In overleg met u bepalen we het gewenste format. Vervolgens controleren we, bijvoorbeeld in klankbordgroepen, of medewerkers zich herkennen in de functiebeschrijvingen. Na de laatste aanpassingen leveren we een actueel functiegebouw aan waarmee uw functiehuis weer toekomstbestendig is.

Actualiseren functiehuis voor andere sectoren

Bent u HR-professional bij een overheidsorganisatie of onderwijsinstantie? Ook dan kunt u bij ons terecht voor het actualiseren van het functiehuis. FWG heeft adviseurs in huis die, naast FWG-deskundige, FUWASYS-gecertificeerd zijn, het functiewaarderingssysteem voor de Rijksoverheid. Daarnaast zijn er systeemvarianten ontwikkeld voor andere overheidssectoren en het onderwijs.

Ook aan de slag met uw functiegebouw? Neem contact op met het FWG Servicepunt via 030-2669 400 of direct met Fleur Schreuders.