Trend- en functieonderzoek

Onderzoek naar ontwikkelingen in de zorg

Onderzoek vormt de basis van al onze dienstverlening. We doen continu onderzoek naar trends en ontwikkelingen in de zorg. Zo actualiseren we onze kennis over de sector als geheel, de branches, organisaties, afdelingen, werkprocessen én functies.

Trendonderzoek in de zorg

Onze afdeling Research en Development (R&D) werkt volgens een beproefde methodiek voor innovatieonderzoek, waardoor de kwaliteit van het onderzoek gewaarborgd is. Onze onderzoekers spreken experts over hun visie op ontwikkelingen, doen breed bronnenonderzoek en bezoeken toonaangevende congressen in de zorg. De vragen die daarbij centraal staan, zijn:

  • Welke trends en ontwikkelingen zien we in de zorg en de maatschappij?
  • Hoe kan de sector, op termijn, deze ontwikkelingen integreren?
  • Welke functies veranderen erdoor, en hoe zien deze veranderingen eruit?

Publicaties en basis voor adviespraktijk

De trends en ontwikkelingen delen we met u in onze advisering en leest u in publicaties, zoals onze trendrapporten, whitepapers en het relatiemagazine Wetenswaardig. Daarnaast organiseren we (in-company) bijeenkomsten waarin we trends en bewegingen in de sector toespitsen op bepaalde thema’s.

 

Verdiepend functieonderzoek

De gesignaleerde trends en ontwikkelingen bepalen mede welke functies we in het jaarlijkse functieonderzoek opnemen. We signaleren nieuwe functies bij zorgorganisaties, houden functie-interviews en stemmen de resultaten af met zorgorganisaties en werkgevers- en werknemersorganisaties, vertegenwoordigd in de Paritaire Adviesgroep (PAG) en het Gezamenlijk Overleg (GO). De actuele functiegegevens verwerken we jaarlijks als update in onze applicaties.