Trendonderzoek

Inzicht in ontwikkelingen in de zorg

We doen doorlopend onderzoek naar trends en ontwikkelingen in de zorg. De uitkomsten publiceren we voor u in trendrapporten en delen we in lezingen. Daarnaast vormt deze kennis een belangrijke bron voor de dienstverlening van FWG Progressional People.

Inzicht in trends en ontwikkelingen

Met het trendonderzoek signaleren we in een vroeg stadium nieuwe bewegingen in de zorg en het effect daarvan op branches, organisaties en manieren van werken. Het trendonderzoek kent een methodiek waarbij we elk jaar signalen analyseren. Dit doen we op basis van gedegen bronnenonderzoek en interviews met experts van binnen en buiten de zorgsector. De resultaten van deze onderzoekscyclus publiceren we (om het jaar) in:

Onderzoek naar actuele zorgthema’s

Naast het trendonderzoek doen we specifiek onderzoek naar actuele of opvallende thema’s in de zorg. Welke ervaringen hebben zorgorganisaties bijvoorbeeld met zelfsturing? Hoe bereidt de zorg zich voor op het arbeidsmarkttekort? Die onderzoeksresultaten kunt u nalezen in onze (digitale) themadossiers of whitepapers, zoals:

Zorgorganisatie van de toekomst

Samen met FWG-functiespecialisten vertalen we trends in de zorg naar veranderingen voor functies, nu en in de toekomst. Daarmee actualiseert FWG haar functiewaarderingssystemen en wordt het HR-instrument Xelf doorlopend gevoed. Zo kunnen zorgorganisaties én hun medewerkers loopbaanpaden schetsen en zien welke nieuwe vaardigheden nodig zijn voor de toekomst.