Trendonderzoek

Stichting FWG doet doorlopend onderzoek naar trends en ontwikkelingen in de gezondheidszorg. De resultaten vertalen we naar effecten op branches, organisaties en functies. In onze trendrapporten geven we een helder en inspirerend overzicht van de meest richtinggevende trends en ontwikkelingen. We doen dit zowel voor de zorgbranche als geheel, als voor specifieke branches, organisaties en functies. Met onze publicaties en presentaties over ons trendonderzoek bieden we handvatten voor bestuurders, HR-managers en beleidsmakers in de zorg om tijdig op veranderingen in te spelen.

Methodiek voor trendonderzoek

Trendonderzoek doet FWG al sinds 2009, op zeer gestructureerde en onderbouwde wijze. Het meest bijzondere aan onze methodiek voor trendonderzoek? Met behulp van ons trendframework kunnen we grote, wereldwijde ontwikkelingen verbinden aan bewegingen en concrete uitingen binnen de zorg in Nederland. Daarnaast zijn we door onze functiekennis in staat om deze ontwikkelingen door te vertalen naar wat deze concreet betekenen voor functies en het werken in de zorg. En omdat het trendonderzoek van FWG doorlopend plaatsvindt, is het altijd actueel.

 

Waarom doen wij trendonderzoek?

Door het doen van trendonderzoek houden we onze expertise over functies in de zorg en (de functies in) het functiewaarderingssysteem actueel. Daarnaast helpen wij zorgorganisaties en andere partijen met onze kennis, zodat zij tijdig op ontwikkelingen kunnen anticiperen.

Nieuw trendrapport VVT

In het meest recente FWG Trendrapport zoomen we in op de VVT-branche. Dit rapport maakt deel uit van een reeks rapporten, waarin de belangrijkste trends en ontwikkelingen per zorgbranche worden geschetst.

 

Wilt u weten wanneer het trendrapport voor de gehandicaptenzorg, ggz, ziekenhuiszorg en eerstelijnszorg beschikbaar is? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Triggert het trendrapport u om te reflecteren op wat deze trends betekenen voor uw organisatie? Dan kunt u contact opnemen met onze afdeling R&D.

Trendrapporten sinds 2009

Bent u op zoek naar een eerder verschenen trendrapport?